Projekt – Bezpečnostní večery

Žadatel: Natálie Kozáková | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,800 | 4,000 3,900
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 4 4 | 4 4,200 | 4,200 4,200
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 4 3 | 3 3,400 | 3,600 3,500
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 3 3,400 | 3,400 3,400
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 3 | 3 4,400 | 4,400 4,400
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 5 3 | 4 3,800 | 4,400 4,100
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Celkové hodnocení (průměr) 4,000 | 4,140 4,070

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Tradiční žádost na Bezpečností večery vč. žádosti o proplacení neekonomické a neekologické balené vody.
doporučeno
Na deliberaci proběhla diskuze ohledně žádosti na balenou vodu a požadavku "co nejefektivnějšího a nejhospodárnějšího využití finančních prostředků" žádaného tímto stipendiem. Žadatelé upřednostňují její praktičnost pro hosty, s čímž souhlasím. V případě zájmu je však stále možné využít např. džbán ze Spolkovny FSS.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)