Projekt – Majáles

Žadatel: Václav Prak, Vojtěch Šmíd | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: Dufek_Pavel_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 2 | 2 | 4 | 3 3 | 4 3 | 3 3,000 | 3,000 3,000
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 | 4 | 4 3 | 3 4 | 3 3,500 | 3,250 3,375
Rozvoj dovedností 3 | 3 | 4 | 3 2 | 4 3 | 3 3,000 | 3,250 3,125
Zpracování 3 | 3 | 4 | 3 4 | 4 4 | 3 3,750 | 3,250 3,500
Rozpočet 1 | 3 | 3 | 3 4 | 4 3 | 3 2,750 | 3,250 3,000
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 2 | 2 | 5 | 4 4 | 4 4 | 3 3,750 | 3,250 3,500
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 4 | 4 | 5 | 4 4 | 5 4 | 4 4,250 | 4,250 4,250
Celkové hodnocení (průměr) 3,429 | 3,357 3,393

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
- není konkrétní plán realizace
- zapojí se úplně všechny spolky MU (jaké konkrétně)
- jak je koordinace a spolupráce zajišťována?
- jaký je plán propagace
- systém financování z lístků není jasný (40-70 kč jde spolku a dalších 40-70 kč "spolčení" MU? a dalších XY organizátorům Majálesu?)
- jak došli žadatelé k částkám v předkládaném rozpočtu?
- co konkrétně jednotlivé položky rozpočtu znamenají?
doporučeno
- projekt je podporován rektorátem MU (finančně nákupem stanů a propagačními předměty)
- projekt je schopen vystačit z vlastních zdrojů (prodej vstupenek a vzájemná výpomoc zapojených spolků)
- není vyřešena kontinuita projektu
- žadatelé se na veřejném zasedání dobře vypořádali s otázkami, které Komise předložila během prvního kola
Jakub Weiner nedoporučeno
Prosím o přesné vyčíslení nákladů
nedoporučeno
Projekt po úvaze nedoporučuji k podpoře, neboť v tuto chvíli jsou dost nejasné vaše programové záměry, stejně jako celkové zisky z prodeje lístků.
Tento můj krok nemá být blokováním vaší akce ze strany komise, jako spíše snaha o zefektivnění podpory projektu; doporučuji vám (v případě, že v tomto kole váš projekt nebude podpořen) žádat v dalším kole již s reálnými informacemi a čísly rozpočtu, tj. nemít odhad nákladů (který může, vzhledem k nejasným příjmům z lístků, vykazoval velkou odchylku), ale již kompletní přehled všech příjmů a výdajů, na základě kterého budete žádat o ztrátovou část vašeho rozpočtu v zájmu jeho anulace.
Jan Motal doporučeno
Doporučuji na veřejné setkání připravit rozvahu nákladů na "program" - není zcela jasné, jak budou prostředky vynaloženy. Jinak velmi potřebný projekt.
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Projekt prezentace MU na Majálesu mě skutečně zaujal. Především zapojením univerzitních spolků. Tento projekt by měl vyústit v trvalejší spolupráci spolků a to je skvělé. Přeji v tomto organizátorům hodně štěstí, protože to nebudou mít vůbec lehké.
Jako pozitivní chápu to, že projekt nechce čerpat peníze jen ze stipendijního fondu, ale že má dobře propracovaný fundraising, který se zasloužil o zisk financí z různých zdrojů. Na prezentaci projektu před komisí organizátoři prokázali, že akci mají velice dobře rozmyšlenou, vědí, co chtějí a jsou organizačně schopni akci uskutečnit.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Projekt není špatným nápadem - nevím ale, zda se propagace spolků a fakulty na festivalu Majáles nemíjí účinkem.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)