Projekt – Salát 2019

Žadatel: Sandra Silná | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Důvěryhodnost 3 | 3 3 | 3 4 | 4 3 | 3 5 | 5 3,600 | 3,600 3,600
Odborný a kulturní přínos 3 | 3 4 | 4 3 | 4 3 | 3 4 | 4 3,400 | 3,600 3,500
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3,600 | 3,600 3,600
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3,600 | 3,400 3,500
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,600 | 3,600 3,600
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Uskutečnitelnost 3 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 4 5 | 5 3,800 | 4,200 4,000
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 4 3 | 2 3 | 5 2 | 2 3 | 4 3,000 | 3,400 3,200
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 3 | 3 4 | 4 3 | 3 3 | 3 3,200 | 3,200 3,200
Celkové hodnocení (průměr) 3,540 | 3,620 3,580

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Veganskú stravu ako položku nie je možné na základe pokynov o prideľovaní štipendia poskytnúť a mala by byť odstránená, resp. presunutá k iným zdrojom.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Občerstvení pro účastníky a jejich ubytování není možné proplácet z tohoto stipendia.
doporučeno
Bohužel, po nereflektování mé výtky z předešlého kola snižuji hodnocení rozpočtu.
Jan Jakovljevič doporučeno
Stravu pro účastníky nelze bohužel proplatit z tohoto stipendijního titulu. A dále bych poprosil o úpravu části týkající se rozpočtu. Na jejím začátku uvádíte celkový rozpočet, ale poté na místě, kde by měla být suma požadovaná ze stipendia nemáte sumu, ale text (respektive název stipendijního titulu). Jinak v pořádku.
doporučeno
Po deliberaci došlo ke snížení žádané částky z 5000 na 3000. Za mě spokojenost.
Lukáš Lepič doporučeno
Občerstvení pro účastníky není možné ze stipendia vyplácet. Taktéž ubytování by si měl každý proplácet sám, nicméně nežádáte o příliš vysokou částku, proto po vyškrtnutí položky občerstvení bych byl v druhém kole ochotný žádost podpořit.
doporučeno
Stipendium by nemělo být používáno na ubytování účastníků, kteří nejsou nezbytnou technickou součástí projektu.
Martin Čech doporučeno
Žádost o proplacení stravy je v rozporu s Pokyny k žádosti o přiznání stipendia FSS na podporu kulturní a spolkové činnosti: "Ze stipendijního programu nemohou být hrazeny následující položky: finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty, catering pro účastníky projektu(...)".

Jinak vše v pořádku.
doporučeno
V nové žádosti je již vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)