Projekt – Rozpravy nad skleničkou

Žadatel: Petra Rupová | Grantové kolo: Podzim 2019

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Marie DrahoňovskáMatěj MacháčekTereza ŠevčíkováRobin ŠmídKarel Zoun Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 4 5 | 5 2 | 2 3 | 4 5 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 4 2 | 3 3 | 4 5 | 5 4,000 | 4,200 4,100
Odborný a kulturní přínos 3 | 5 5 | 4 3 | 3 3 | 4 5 | 5 3,800 | 4,200 4,000
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 4 4 | 4 2 | 3 3 | 4 5 | 5 3,400 | 4,000 3,700
Rozvoj občanských dovedností 3 | 4 4 | 4 3 | 2 3 | 4 5 | 5 3,600 | 3,800 3,700
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 3 5 | 5 3,800 | 3,800 3,800
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 5 | 4 2 | 3 3 | 3 5 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Uskutečnitelnost 4 | 5 5 | 4 2 | 3 3 | 3 4 | 5 3,600 | 4,000 3,800
Rozpočet a jeho efektivita 5 | 5 4 | 4 1 | 2 4 | 4 5 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 4 | 4 1 | 1 2 | 3 4 | 4 2,800 | 3,000 2,900
Celkové hodnocení (průměr) 3,680 | 3,880 3,780

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Marie Drahoňovská doporučeno
Vše v pořádku.
doporučeno
Oceňuji především přesvědčivou obhajobu projektu na deliberaci, která mě přesvědčila o důležitosti tohoto projektu. Nemám výhrady.
Matěj Macháček doporučeno
Projekt rozpravy nad skleničkou patří k velmi zajímavým konceptům. Samotné debata s odborníkem v komorním a neformálním prostředí může jednoznačně přispět k upřímnější a zajímavější rozpravě, než je možné dosáhnout například na přednášce.

V žádosti je malý problém v části financí. „Částka požadovaná ze studijního programu“ a „seznam položek hrazených ze stipendia“ sice sedí, avšak v odstavci „pokud ano, tak z jakých zdrojů a v jaké výši?“ je uvedená částka jiná. Poprosil bych na deliberaci vysvětlit tuto nesrovnalost. Žádost není dle mého názoru nutné předělávat.
doporučeno
Vše v pořádku. Na deliberaci obsáhle vysvětlen způsob propagace FSS na těchto akcích.
Tereza Ševčíková doporučeno
Vzhledem k důvodnému podezření, že projekt úplně nepodporuje vzdělání na FSS a jedná se o interní akci spolku, nevidím v smysl v tom, proč by fakulta měla podporovat takový projekt. Protože se ovšem jedná o poměrně malou částku, nenavrhuji rovnou ,,že projekt není vhodné podpoře'', dávám žadatelům prostor na deliberaci, aby obasnily,proč by fakulta měla hradit tyto prostředky, když se nejedná o projekt, jež by měl celofakultní dosah.
doporučeno
Důvodnost žádosti obhájena na deliberaci, nemám jiné výtky.
Robin Šmíd doporučeno
Poprosím o úpravu financovaných částek - některé údaje nesedí. Všechno jinak v pořádku.
doporučeno
Po upravení žádosti nemám dalšího komentáře.
Karel Zoun doporučeno
Vše v pořádku.
doporučeno
Vše bylo objasněno, nemám co vytknout.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)