Projekt – Volby očima pozorovatelů

Žadatel: Václav Krajňanský | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: Odborna_garance_Smekal_pro_Krajnansky.pdf

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 5 991 Kč (původně 6 350 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 4 | 5 4 | 2 4 | 3 4 | 3 4 | 3 4,000 | 3,200 3,600
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 5 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Rozvoj dovedností 4 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 3 4 | 3 3,400 | 3,200 3,300
Zpracování 5 | 5 4 | 3 4 | 3 4 | 2 5 | 5 4,400 | 3,600 4,000
Rozpočet 4 | 4 5 | 2 4 | 3 3 | 3 5 | 4 4,200 | 3,200 3,700
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 4 | 4 5 | 4 3 | 4 3 | 4 5 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 5 | 5 4 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4,000 | 4,000 4,000
Celkové hodnocení (průměr) 4,000 | 3,600 3,800

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
- pěkný projekt
- precizní zpracování
- rozpočet dovysvětlen
- rozpočet snížen v položce "tisk propagačních materiálů" na 941Kč - celkově nově žádáno o 5991 Kč
- propojení teoretických dovedností s praktickými znalostmi zúčastněných osob
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Jan Motal doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Projekt nedoporučuji k podpoře. Žadatelé se nedostavili na setkání s komisí a nebyli tak schopni vysvětlit nesrovnalosti v rozpočtu, které jsem měl.
Žadatelé uvádějí nerealistické ceny za tisk. Stačí se kouknout na webové stránky tiskáren, abych poznal, že uvedené ceny jsou přehnané. Skutečné ceny za kus by byly (cca):
A3: 15 Kč/kus (ne 50 Kč)
A4: 8 Kč/kus (ne 30 Kč)
A6: 5 Kč/kus (tady se shodneme v ceně za kus, ale nevím, jak jste
znásobením 50ti kusů s 5 Kč/kus přišli na částku 500 Kč)

Žadatelé nakonec poslali mail s vysvětlením, oznámili skutečné částky a snížili rozpočet. Původně jsem projekt pro výše uvedené nesrovnalosti nechtěl vůbec podpořit. Po vysvětlení je to již v pořádku. Přesto dávám nižší hodnocení za rozpočet. Nedomnívám se, že je na podobné akce nutné tisknout na 150g křídový papír. Žadatelé by se měli na podobných částkách snažit ušetřit. A na nástěnce je velmi málo poznat rozdíl mezi 150g křídou a 100g hlazeným papírem.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Jsem pro podporu tohoto projektu kvůli zajímavému tématu a skvělému zpracování.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)