Projekt – Security Outlines - studenský portál o bezpečnosti

Žadatel: Jiří Maixner | Grantové kolo: Podzim 2019

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Marie DrahoňovskáMatěj MacháčekTereza ŠevčíkováRobin ŠmídKarel Zoun Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 5 4 | 4 5 | 5 3 | 4 5 | 5 4,200 | 4,600 4,400
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 5 | 5 5 | 5 3 | 4 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Rozvoj praktických dovedností 4 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Kritéria úspěšnosti 3 | 4 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 4 4,400 | 4,200 4,300
Uskutečnitelnost 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 5 4 | 4 5 | 5 3 | 4 4 | 4 3,800 | 4,400 4,100
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,600 4,400
Celkové hodnocení (průměr) 4,460 | 4,620 4,540

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Marie Drahoňovská doporučeno
Letos opět žádáte o vyšší částku na propagaci Security Outlines na Facebooku. V minulosti se ale osvědčila částka o tisíc korun nižší, navýšení částky byste si proto museli obhájit, což se v žádosti neděje. Velkou položku ve vaší žádosti činí propagační materiály, v žádosti ale neuvádíte žádné akce, na kterých byste materiály mohly šířit mezi veřejnost a studenty a propagovat tím redakci i fakultu. Myslím si, že tvorba propagačních materiálů by měla být spojená s účastí na nějakých konferencích, jarmarcích či jiných akcích.
doporučeno
Nemám výhrady, zůstává snad jen dotaz z minula, a to jakých akcí, kde budete potřebovat propagační materiály, se v blízké době hodláte zúčastnit...
Matěj Macháček doporučeno
Projekt patří ke stálicím studentských mimoškolních aktivit. Jedná se o velmi zajímavý projekt, který velmi výrazně přispívá k rozvoji občanské společnosti. Díky vydávání článků má projekt značný dosah za zdi FSS a tím přispívá výrazně k propagaci školy a oboru Bezpečnostních studií především.

S financemi na propagační materiály nevidím problém. Na deliberaci bych však uvítal představení odhadu přibližného množství propagačního materiálu, který má být za tyto finance nakoupen.
doporučeno
Vše v pořádku. Na deliberaci vysvětleny všechny otázky týkající se problematiky tzv. "merche".
Tereza Ševčíková doporučeno
Činnost Security Outlines je dle mého názoru velmi přínosnou a z toho důvodu podporuji pokračování projektu redakce Security Outlines. Nemám výhrady k žádosti.
doporučeno
Dle mého názoru dlouhodobě velmi dobře působící redakce. Nemám výtky a všechny případné nesrovnalosti z prvního kola byly dle mého názoru komisi objasněny na deliberaci.
Robin Šmíd doporučeno
Projekt jako takový je super, oproti minulému semestru sice požadujete dvojnásobnou částku, což je mimo jiné dáno nákupem propagačních materiálů, ale pokud bude uvedená suma dostatečně obhájena, tak s tím nebudu mít problém.
doporučeno
Nemám výhrady, Security Outlines se řadí mezi další velmi zdařilé projekty naší fakulty.
Karel Zoun doporučeno
Studenti z SO spravují studentský web o bezpečnosti, který podle průzkumu hojně publikuje články týkající se bezpečnosti a sekuritizace. Kromě toho mají další projekty jako Bezpečnostní večery. Vzhledem k jejich dlouhodobému působení nevidím důvod jím částku na propagační předměty neschválit.
doporučeno
Vše bylo objasněno, nemám co vytknout.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)