Projekt – Bezpečnostní večery

Žadatel: Natálie Kozáková | Grantové kolo: Podzim 2019

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 3 850 Kč (původně 4 764 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Marie DrahoňovskáMatěj MacháčekTereza ŠevčíkováRobin ŠmídKarel Zoun Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 4 | 4 5 | 5 3 | 4 5 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 5 | 4 5 | 5 3 | 4 5 | 4 4,600 | 4,400 4,500
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 5 | 5 5 | 5 3 | 3 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Rozvoj praktických dovedností 5 | 4 4 | 4 5 | 5 3 | 3 4 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Kritéria úspěšnosti 4 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Uskutečnitelnost 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Rozpočet a jeho efektivita 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 4 4,600 | 4,400 4,500
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Celkové hodnocení (průměr) 4,580 | 4,560 4,570

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Marie Drahoňovská doporučeno
Projekt Bezpečnostní večery už je prověřený a dlouhodobě dobře fungující projekt. Líbí se mi, že je přínosný jak pro organizátory, tak pro návštěvníky přednášek a že cílí i na veřejnost. Právě v tomto ohledu bych ale ráda věděla, zda veřejnost přednášky skutečně navštěvuje? Mají organizátoři nějaký přehled o tom, jaký je na bezpečnostních večerech podíl studentů oboru bezpečnostní a strategická studia a lidí, kteří obor nestudují? Snaží se organizátoři získat větší pozornost široké veřejnosti? Nebo jsou skutečnou cílovou skupinou především studenti BSS a veřejnost je vítaná, ovšem nikoliv podmínkou pro úspěšné hodnocení akce organizátory?
doporučeno
Děkuji za doplněné informace.

Vzhledem k tomu, že jsme na inauguraci neprobírali váš záměr zvýšit částku, kterou ze stipendia žádáte, jsem překvapená, že je částka tentokrát vyšší, přičemž o navýšení v žádosti ani konkrétně nepíšete. Není zvykem částku po deliberaci ještě navyšovat, a proto ani ve vašem případě nechci v tomto ohledu dělat změnu a navrhuji zůstat u částky uvedené v první žádosti.

Napadá mě k tomu už jen jedna věc, a to zda jste nepřemýšleli do budoucna nad zpětnou vazbou účastníků, konkrétně o možnosti zapojit je do výběru hostů? Některé jiné projekty tuto možnost nabízí, třeba by od hostů přišly zajímavé podněty. To je ale jen nápad, který nic nemění na mém hodnocení :-).
Matěj Macháček doporučeno
Projekt je již tradičně etablován na poli studentských projektů FSS MUNI. V tomto ohledu mu není co vytknout. Bezpečnostní večery přispívají jak rozšíření znalostní studentů FSS, tak díky otevřenosti přednášek i rozšíření znalostí odborné veřejnosti.

Jediný problém v projektu vidím v absenci detailního popisu položky „Banner s novým logem“. Proto bych poprosil na deliberaci o detailnější rozebrání této položky. Především jak bylo dospěno k částce 1000 Kč, potažmo zdali již žadatelé ví, u jaké firmy budou tento banner nechávat zhotovovat.
doporučeno
Na deliberaci vysvětlena většina náležitostí týkající se projektu. Avšak dle rozhodnutí komise SK AS FSS MUNI nemůžu podpořit navýšení částky na položku "banner". Toto navýšení nebylo diskutováno na deliberaci a není vhodné v průběhu stipendijního kola měnit jak obsahovou stránku žádostí, tak navyšovat množství žádaných finančních prostředků z tohoto stipendia.
Tereza Ševčíková doporučeno
Dle mého názoru super projekt, myslím, že problematika bezpečnosti by měla být více otvírána. Líbí se mi i výběr hostů. Za mě pouze výtka v ,,kosmetické vadě'' a to, že ÚČO dalšího žadatele.
doporučeno
Za mě velmi kvalitní projekt s dlouhodobou tradicí působnosti. Na deliberaci dle mho názoru zástupci zodpověděli všechny otázky komise velmi uspokojivě. Ale z důvodu navýšení částky, jež žádáte na zakoupení baneru, přesto, že jste toto nezmínili na deliberaci, Vám dle mého názoru může Stipendijní komise přiznat pouze částku, odpovídající té, kterou jste žádali v prvním kole (tj. 3850,- Kč).
Robin Šmíd doporučeno
Dobrý projekt s dlouhodobým jménem, oceňuji především originální výběr hostů. Poprosím doplnit UČO u Ondřeje Čábelky. Dále se chci zeptat, co zamýšlíte se starým bannerem a zdali je opravdu nezbytné kupovat nový. Všechno ostatní je v pořádku.
doporučeno
Žadatelé požadují navýšení stipendia, avšak na základě jednotného postupu komise bude podpořena původně žádaná částka. Krom toho nemám k ničemu výhrady.
Karel Zoun doporučeno
Zkušenosti z minulých let ukázaly bezpečnostní večery jako vydařený projekt, pro studenty i veřejnost. Oceňuji přehlednost co se týče požadovaných finančních prostředků.
doporučeno
K projektu jako takovému nemám výhrady. Bohužel nemůžu podpořit navýšení o 1000Kč, protože na deliberaci nebyla tato změna nijak objasněna.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)