Projekt – Demagog.cz

Žadatel: Ondrej Lunter, David Kopecký, Tereza Skládanková a kol. | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: potvrdenie_garancie_DemagogCZ-cz.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 3 | 4 5 | 5 4 | 4 | 5 | 4 4,250 | 4,250 4,250
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 5 | 5 5 | 4 | 5 | 4 5,000 | 4,500 4,750
Rozvoj dovedností 5 | 4 5 | 5 5 | 5 | 4 | 4 4,750 | 4,500 4,625
Zpracování 3 | 2 4 | 4 4 | 4 | 4 | 5 3,750 | 3,750 3,750
Rozpočet 1 | 3 3 | 2 3 | 4 | 4 | 4 2,750 | 3,250 3,000
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 4 | 5 5 | 5 4 | 5 | 4 | 4 4,250 | 4,750 4,500
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 5 | 4 5 | 5 4 | 4 | 4 | 5 4,500 | 4,500 4,500
Celkové hodnocení (průměr) 4,179 | 4,214 4,196

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
- jak žadatel dospěl k uvedené částce?
- jaká bude propagace FSS?
- garance se neshoduje s žádostí
doporučeno
- projekt napomáhá k dobrému jménu FSS
- propojuje praktické a teoretické znalosti studentů
- je realizován studenty FSS
- je nutné hledat fin.prostředky i z jiných zdrojů
- tato aktivita by rozhodně měla být podpořena
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Projekt je výrazným přispěním ke snahám o kontrolu chování politiků, držím vám palce!
Jan Motal doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
Tohoto projektu se sice přímo neúčastním, ale jsem mu velmi blízko. Z tohoto důvodu se zdržuji hlasování.
doporučeno
Mám k tomuto projektu osobně velmi blízko a zdržuji se hlasování.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Jsem zcela pro podporu tohoto projektu. Je to skvělý projekt, který mají na starosti studenti různých oborů FSS a tento projekt má velkou budoucnost.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)