Projekt – Masarykovy debaty

Žadatel: Ondrej Lunter | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: potvrdenie_garancie_Masarykovy_debaty-cz.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 5 4 | 4 | 5 | 4 4,750 | 4,500 4,625
Odborný a kulturní přínos 4 | 5 5 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4,500 | 4,750 4,625
Rozvoj dovedností 3 | 5 4 | 5 3 | 4 | 3 | 4 3,250 | 4,500 3,875
Zpracování 3 | 4 4 | 5 3 | 3 | 4 | 4 3,500 | 4,000 3,750
Rozpočet 2 | 3 5 | 5 3 | 3 | 3 | 4 3,250 | 3,750 3,500
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 4 | 4 5 | 5 3 | 4 | 4 | 5 4,000 | 4,500 4,250
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 5 | 5 5 | 5 4 | 4 | 5 | 5 4,750 | 4,750 4,750
Celkové hodnocení (průměr) 4,000 | 4,393 4,196

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
- náklady na večeři jsou nepřiměřené (cca 500kč/os.)
- v rámci debaty by bylo potřebné upřesnit náklady na propagaci
- jaká bude propagace FSS?
- jaké je zapojení studentů FSS?
doporučeno
- důvěryhodný projekt
- malá spojitost s FSS, nicméně projekt realizují její studenti
- propojení teoretických a praktických dovedností
- rozpočet obhájen
- projekt pomáhá ke zlepšení dobrého jména MU, má ambice rozšířit se do ostatních měst a dosáhnout přenosu v TV
- význam projektu dokládá i financování z jiných zdrojů mimo MU
- projekt by jednoznačně měl být podpořen
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Váš projekt výborně reprezentuje celou MU, přeji hodně úspěchů do budoucna.
Jan Motal doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
Přímo se účastním organizace projektu. Z tohoto důvodu se zdržuji hlasování.
doporučeno
Podílím se na organizaci tohoto projektu a nebudu tedy hodnotit ani v druhém kole.
Magdaléna Křížová doporučeno
Trošku haprují procenta v rozpočtu.
doporučeno
Skvělý projekt, doporučuji k podpoře.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)