Projekt – Security Outlines - česko-slovenský portál o bezpečnosti

Žadatel: Martin Blecha | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 5 | 5 4 | 5 4 | 4 4 | 5 4,400 | 4,800 4,600
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,600 | 5,000 4,800
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,800 4,600
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 4 5 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | 5 3,800 | 4,200 4,000
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 5 4 | 5 4,400 | 5,000 4,700
Celkové hodnocení (průměr) 4,500 | 4,720 4,610

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd doporučeno
Security Outlines - česko-slovenský portál o bezpečnosti je dalším tradičním a dlouhodobě úspěšným projektem, který je již zavedenou značkou Katedry politologie. Z formálního/věcného hlediska není co bližšího vytknout.
doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun doporučeno
Studentský portál Security Outlines dlouhodobě vykazuje řadu článků, nově taktéž podcastu na bezpečnostní témata. Kromě značné přidané informační hodnoty pro čtenáře, je velkou výhodou, že je stránka prostorem pro realizaci aktivních studentů, kteří chtějí vydat vlastní článek.

Žadatelé požadují na udržení portálu 9 181 Kč, v částce je zahrnut provoz portálu, propagace, krytky na mikrofon atp.. Vzhledem k prokazatelné aktivitě je podle mého názoru částka opodstatněná a její využití je do určité míry transparentní.

Na základě těchto odůvodnění bych rád tento projekt podpořil.
doporučeno
Projekt je se ukazuje jako značně přínosný, není důvod jej nepodpořit.
Johana Ješátková doporučeno
Spolek Security Outlines patří ke stálicím spolků na FSS. Dlouhodobě rozvíjí dovednosti studentů FSS, kteří se na tvorbě obsahu pro spolek podílí.
Jelikož je stipendium jediný finanční zdroj spolku, doporučuji projekt podpořit, ačkoliv znovu ráda připomínám spolku, že by nebylo od věci zkusit vyzjistit i další možnosti financování SO, které by pro existenci spolku znamenalo jistější a stabilnější podporu.
doporučeno
Žádost byla po formální stránce v pořádku. Žadatelé během deliberace zodpověděli všechny dodatečné otázky komise, dostatečně obhájili žádané položky i svůj projekt.

Není důvod projekt nepodpořit. Doporučuji k podpoře.
Natálie Terčová doporučeno
Projekt navrhuji k podpoření bez výhrad.
doporučeno
Projekt i po deliberaci nadále doporučuji k podpoře bez výhrad.
Jan Míček doporučeno
Portál Security Outlines je projekt s dlouholetou tradicí, který umožňuje studentům seberealizaci a další prohlubování znalostí v oblastech spjatých s bezpečnostní problematikou. Projekt přispívá také ke vzdělávání široké veřejnosti a osobně činnost tohoto portálu vnímám jako velmi přínosnou, proto tento projekt podporuji. Po formální stránce je žádost v pořádku.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)