Projekt – Studentská sekce IIPS

Žadatel: Tereza Skládanková | Grantové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen
Přílohy: Hlousek_podpis.pdf, seznam_studentu.pdf

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 7 000 Kč (původně 17 640 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Anna MatušinováJakub WeinerJan MotalMatěj FeldekMagdaléna Křížová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 3 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 5 | 4 4,200 | 4,200 4,200
Odborný a kulturní přínos 4 | 5 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 3 3,800 | 4,000 3,900
Rozvoj dovedností 3 | 4 3 | 4 3 | 3 3 | 4 4 | 3 3,200 | 3,600 3,400
Zpracování 1 | 3 3 | 3 3 | 3 4 | 4 5 | 4 3,200 | 3,400 3,300
Rozpočet 2 | 3 3 | 2 3 | 3 4 | 5 4 | 3 3,200 | 3,200 3,200
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 4 | 4 4 | 4 3 | 4 4 | 3 5 | 5 4,000 | 4,000 4,000
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 4 | 4 3 | 3 3 | 4 4 | 4 5 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Celkové hodnocení (průměr) 3,629 | 3,743 3,686

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Anna Matušinová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
- SS IIPS patří k tradičním tělesům FSS, které by měly být podpořeny
- poté, co byl upraven rozpočet, je projekt vhodný k podpoře
- SS IIPS nově žádá o 7000Kč: 5000Kč na náklady pro hosty, 400Kč na trailer a 1600 Kč na odměnu pro pořádající členy (celkem 12 studentů)
- propojuje teoretické a praktické dovednosti
- umožňuje studentům realizovat vlastní nápady
- splňuje kritérium víceoborovosti, přestože je primárně určen pouze několika oborům
- bylo by vhodné hledat fin. prostředky i z jiných zdrojů
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Gratuluji Vám k dosažení dohody o prominutí nájmů, s upravenými náklady doporučuji projekt k podpoření.
Jan Motal doporučeno
Nájmy místnosti by zvláště ke spojitosti akce s IIPS měla saturovat fakulta. Pokud jsou nájmy za použití místností v akademickém prostředí (i mezinárodně) naprostým zjevením, v tomto smyslu jsou nemorální a posilují systém, jak získat peníze do rozpočtu FSS z jinak nedostupného stipendijního fondu. IIPS je legitimní součást FSS a FSS by neměla žádat nájmy po studentech - zvláště v tomto případě. Projekt bych nedoporučil proto k podpoře, ale ze solidarity se studenty a studentkami tak činím. Situaci s nájmy je však potřeba okamžitě řešit.
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Velmi potřebný projekt pro fakultu i studenty. Žádost je kvalitně zpracována. Především si cením toho, že žadatelé byli schopni si dojednat odpuštění pronájmů místností. Prokázali tak aktivní snahu o snížení rozpočtu, což hodnotím velmi pozitivně. Budu velmi rád, když jim tato snaha přispěje k zisku stipendia.
Magdaléna Křížová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Činnost studentstké sekce IIPS si rozhodně zaslouží pozornost a podporu.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)