Projekt – Bezpečnostní večery

Žadatel: Matěj Marek | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 5 5 | 5 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,400 | 4,800 4,600
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,800 | 5,000 4,900
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 5 5 | 5 5 | 4 5 | 4,800 | 4,750 4,775
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 4 | 5 5 | 5 5 | 4 5 | 4,800 | 4,750 4,775
Rozvoj praktických dovedností 4 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 4,400 | 4,750 4,575
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 4 | 4 4 | 5 5 | 4 4 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Celkové hodnocení (průměr) 4,640 | 4,785 4,713

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd doporučeno
Dlouhodobě úspěšný projekt, který se za dobu svého působení stal již neodmyslitelnou součástí oboru BSS, resp. Katedry politologie jako takové. Z formálního/věcného hlediska není co bližšího vytknout.
doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun doporučeno
Bezpečností večery jsou pravidelným projektem Security Outlines. Studenti z SO realizovávali 5 bezpečnostních večerů, což je poměr mezi náklady a odvedené práce dle mého názoru velmi dobrý výkon. V předešlých letech byl viděn určitý přesah mimo bezpečnostní studia také do mezinárodních vztahů nebo politologie. Žadatelé již dříve ukázali schopnost domluvit vzácné hosty, kteří dokážou nalákat nemalý počet diváků.
Pro bezpečnostní večery je požadováno stipendium 6000 Kč, kdy většina částky putuje na nákup propagace, občerstvení pro hosty (z žádosti jasné, že pro zvané experty) a organizační náklady.

Obecně nelze této žádosti nic výraznějšího vytknout a tento projekt navrhuji k podpoření.
doporučeno
Projekt i po deliberaci je vhodný k podpoře.
Johana Ješátková doporučeno
Bezpečnostní večery jsou pravidelnou akcí pořádanou na fakultě a přivádějí na své konání množství zájemců o aktuální bezpečnostní témata. V současné době se frekvence těchto akcí zvýšila v závislosti na aktuální bezpečnostní situaci.
Akce rozšiřuje vědomosti studentů a zájemců o bezpečnostní tematiku a zároveň umožňuje setkání s odborníkem z bezpečnostních oborů.
Jelikož jsou některé z bezpečnostních večerů již proběhnuté, je zde vidět uskutečnitelnost projektu. Doporučuji podporu tohoto projektu.
V deliberaci bych se ráda zeptala, jaká byla (průměrná) návštěvnost bezpečnostních večerů v letošním roce.
doporučeno
Žadatelé při deliberaci dostatečně představili projekt, obhájili položky na které žádají a zodpověděli dodatečné dotazy.

Projekt je úspěšný a setrvávám při svém prvním názoru a doporučuji projekt podpořit.
Natálie Terčová doporučeno
Projekt navrhuji k podpoření bez výhrad.
doporučeno
Projekt i po deliberaci stále doporučuji k podpoře bez výhrad.
Jan Míček doporučeno
Bezpečnostní večery jsou akce, které mají již dlouhodobou tradici a svým obsahem nadále rozvíjejí znalosti i nad rámec studia. Akci pořádá zkušený organizační tým a dle mého názoru lze hodnotit tento projekt jako velmi úspěšný. O aktuálnosti bezpečnostních témat vzhledem k mezinárodní situaci není pochyb, a proto má tento projekt velký potenciál přilákat nejen studenty oborů, které se touto problematikou zabývají, ale také širokou veřejnost.
doporučeno
Po deliberaci již nemám žádné připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)