Projekt – Kulaté stoly

Žadatel: Pavla Sychrová | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,200 | 4,600 4,400
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 3 4 | 5 4,600 | 4,400 4,500
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Rozvoj praktických dovedností 4 | 5 4 | 5 5 | 5 3 | 4 4 | 5 4,000 | 4,800 4,400
Kritéria úspěšnosti 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,200 | 4,600 4,400
Uskutečnitelnost 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Rozpočet a jeho efektivita 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Celkové hodnocení (průměr) 4,520 | 4,660 4,590

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd nedoporučeno
Další z dlouhodobě úspěšných projektů, který si za dobu své existence vybudoval "pevné" místo v rámci Katedry politologie. Z důvodu nedodání závěrečné zprávy za loňský semestr (podzim 2021) však nelze projekt momentálně podpořit. Pokud bude zpráva dodána do druhého kola, lze případné podpoření zvážit.
doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun doporučeno
Kulaté stoly jsou již dlouholetým projektem Studentské sekce, kdy tento projekt sklízí značnou popularitu mezi studenty, ale také veřejností.
Žadatelé vymezeli pro projekt částku 1300 Kč, jež primárně směřuje na propagaci a proplacení cestovních nákladů. Vzhledem k prověřené akci a priměřeným nákladům na odpovídající položky nevidím důvod proč projekt nepodpořit.
doporučeno
V rámci propagace byl projekt Kulaté stoly dobře prezentován a není důvod jej podle mého názoru nepodpořit.
Johana Ješátková doporučeno
Kulaté stoly jsou pravidelnou akcí, která se na FSS uskutečňuje a umožňuje studentům zúčastnit se debaty s odborníky na současná aktuální témata.
Pořadatelé mají s organizací již bohaté zkušenosti. V žádosti si skrze stipendium žádají pouze na nejnutnější výdaje akce, tudíž nevidím problém v podpoře tohoto projektu.
V deliberaci bych se ráda spolku zeptala, jaká byla účast na posledních dvou Kulatých stolech konaných v letošním roce.
doporučeno
Kulaté stoly jsou již opakovaně konatelnou akcí na FSS. Žadatelé si v žádosti žádají o malé množství finančního obnosu a tudíž není důvod žádost nepodpořit. Všechny položky z žádosti byly během deliberace dostatečně obhájeny a žádost je z formálního hlediska v pořádku.

Projekt doporučuji k podpoře.
Natálie Terčová doporučeno
Projekt navrhuji k podpoření bez výhrad.
doporučeno
Projekt i po deliberaci nadále doporučuji k podpoře bez výhrad.
Jan Míček nedoporučeno
Ač se jedná o velmi kvalitní projekt s nenáročným a dobře sestaveným rozpočtem, nemohu ho v této chvíli podpořit, jelikož chybí závěrečná zprava z minulých ročníků.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)