Projekt – Debaty o české zahraniční politice

Žadatel: Pavla Sychrová | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 9 700 Kč (původně 10 700 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,800 4,700
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Rozvoj občanských dovedností 5 | 5 3 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,800 4,600
Rozvoj praktických dovedností 4 | 5 3 | 3 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 4 | 3 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,400 4,400
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 4 2 | 4 4 | 5 4 | 4 3 | 5 3,200 | 4,400 3,800
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Celkové hodnocení (průměr) 4,420 | 4,580 4,500

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd doporučeno
Debaty o české zahraniční politice jsou staronovým projektem SS IIPS, který má v rámci Katedry politologie taktéž tradiční místo. Krom jiného lze ocenit spolupráci s organizací AMO, která dává projektu přidanou hodnotu. Z formálního/věcného hlediska není co bližšího vytknout.
doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun doporučeno
Studentská sekce, co se týče práce a projektu jako takových je dlouhodobým a spolehlivým aktérem v rámci spolkové činnosti. Projekt samotné Debaty o české zahraniční politice, se tváří jako debata pro široký okruh zejména studentů, která může mít pozitivní dopad na osvětu a znalosti.

Žádost jako taková je napsaná detailně a vymezuje všechny potřebné náležitosti, avšak chybí podrobnější záznam o tom, jak požadované výdaje byly u dvou již proběhlých debat skutečně využity. Největší částka 5000 je žádaná na dopravu řečníků, avšak z obecných zkušeností mnohdy samotní řečníci proplatit cestu nechtějí. Vzhledem nárůstu požadovaných prostředků jako takových, bych chtěl v rámci deliberace podrobnější obhájení výdajů na dopravu a jasné odůvodnění částky 5000 Kč. Pokud tak nebude učiněno, navrhuji snížení této částky na základě doložených podkladů.

Závěrem bych ještě chtěl zmínit, že mezi povinné údaje, které Vám v žádosti chybí patří číslo účtu.
doporučeno
S žadateli byla v rámci deliberace probírána úspora na cestovní náklady, kdy seznali na základě již proběhlých akcí tohoto projektu snížení. Na základě toho, projekt není důvod nepodpořit.
Johana Ješátková doporučeno
Debaty o české zahraniční politice jsou zajímavou a rozvíjející aktivitou pořádanou na FSS. Spolupráce s organizací AMO ji přináší větší důvěryhodnost a odbornost.
Projekt si žádá vyšší částku ve stipendiu, neboť debaty jsou financované pouze z financí ze stipendia. V každém případě ale vidím jednoznačný přínos v těchto akcích a proto doporučuji podpoření tohoto projektu.
V deliberaci bych se jen ráda zeptala, jaká je návštěvnost jednotlivých debat.
doporučeno
Debaty o české zahraniční politice jsou úspěšným projektem, jehož žadatelé mají již bohaté zkušenosti s organizací.

Během deliberace došlo, po dohodě se žadatelkou, ke snížení částky na výdaje cestovného pro hosty debat. Celkově tedy došlo ke snížení žádané částky na 9700,-.

Projekt doporučuji podpořit.
Natálie Terčová doporučeno
Projekt navrhuji k podpoření bez výhrad.
doporučeno
Žádaná částka byla na základě deliberace snížena o sumu 1 000,-

Projekt v současné podobě doporučuji k podpoře.
Jan Míček doporučeno
Studentská sekce má jako žadatel bohaté zkušenosti s pořádáním debatních akcí, které svým obsahem rozvíjí znalosti získané během studia a přispívají k debatě o aktuálních společenských tématech. Debaty o české zahraniční politice jsou novým projektem, který se věnuje aktuálním tématům a formou otázek umožňuje i zapojení obecenstva, což může debatu dále rozvíjet a obohatit. Proto projekt hodnotím jako přínosný a podporuji ho.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)