Projekt – Debatní klub studentů MU

Žadatel: Petr Gongala | Grantové kolo: Podzim 2012, 1. kolo - září
Přílohy: Gongala_Petr_garance.tif

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub WeinerMatěj FeldekMarek HrdinaVeronika ZemanováMatej Ducár Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 4 | 3 5 | 5 5 | 4 4 | 3 2 | 3 4,000 | 3,600 3,800
Odborný a kulturní přínos 2 | 4 2 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3,000 | 3,600 3,300
Rozvoj dovedností 3 | 4 5 | 5 5 | 4 4 | 3 4 | 5 4,200 | 4,200 4,200
Zpracování 3 | 2 4 | 4 2 | 2 4 | 3 2 | 2 3,000 | 2,600 2,800
Rozpočet 2 | 2 3 | 5 2 | 2 4 | 2 1 | 1 2,400 | 2,400 2,400
Propagace FSS a spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty 4 | 4 4 | 5 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3,600 | 3,600 3,600
Realizace studenty FSS, víceoborovost či mezifakultnost 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 3 4,000 | 4,000 4,000
Celkové hodnocení (průměr) 3,457 | 3,429 3,443

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Weiner doporučeno
bez komentáře
doporučeno
Oceňuji Vaši lokální i misijní činnost. Myslím, že by bylo záhodno mít k žádosti jasnější rozpočet.
Matěj Feldek doporučeno
Z žádosti jsem plně nepochopil, proč žádáte jen část nákladů a ne celý objem potřebných financí. Také není vysvětleno, proč žádáte zrovna 7000 Kč. Jak jste k této částce dospěli? A jsou ty peníze určeny na přímé zaplacení hmotných nákladů, nebo má jít o odměny pro organizátory, případně účastníky výjezdů atd.?
doporučeno
U tohoto projektu mi vadilo poněkud chaotické zpracování žádosti. Nejasnosti, které jsem měl po prvním hodnocení se však vyjasnily během při setkání se Stipendijní komisí. Především tedy pozitivně hodnotím rozvoj dovedností účastníků debatního klubu. V rámci turnajů také dochází k výborné propagaci FSS.
Marek Hrdina doporučeno
Debatní klub je na FSS stabilní platforma, kterou je určitě vhodné podpořit. Výhradu mám nicméně ke zpracování žádosti. Na samotné výjezdy studentů se lépe hodí stipendijní program 2a a rovněž samotné zdůvodnění vyplácení peněz na cestovné na doposud nejisté akce nepůsobí příliš důvěryhodně. Lepší variantu by dle mého představovalo udělení paušální částky pro každého z organizátorů/stabilních debatérů jakožto odměny, nicméně to zase není umožněno tím, že o stipendium žádají pouze dva žadatelé, mezi kterými navíc nejsou zahrnuti hlavní organizátoři debatního klubu na FSS.
doporučeno
Pro příště opravdu doporučuji přehledněji zpracovaný rozpočet.
Veronika Zemanová doporučeno
Projekt je přínosný pro studenty v mnoha ohledech. Jejich vystupování ve společnosti bude na profesionální úrovni, budou schopni během momentu vymyslet raciolální důvody pro a proti určitému výroku a celkově rychle analyzovat.
Rozpočet je vzhledem k vynaloženému úsilí adekvátní.
doporučeno
Podle mého názoru je zde malá část studentů, která by využila přidělené peníze. Pouze osm studentů FSS se má turnaje zúčastnit a když to srovnám například s projektem Brno Open, kde se ho zúčastní kolem 20 studentů FSS a přitom pořadovaná částka je skoro stejná, projekt Debatní klub pro mě má menší prioritu.
Matej Ducár doporučeno
aký je teda jasný cieľ použitia štipendia? a aké sú kritéria pre jeho zhodnotenie?
prínos poskytnutia peňazí, konkrétne?

rozpočet: na čo presne teda budú použité peniaze a kto o tom rozhodne?

4 hodiny trvá zabezpečiť miestnosť?
platí sa za prenájom miestnosti?
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)