Projekt – PR Studentské sekce IIPS

Žadatel: Pavla Sychrová | Grantové kolo: Jaro 2022

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 759 Kč (původně 3 489 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Robin ŠmídKarel ZounJohana JešátkováNatálie TerčováJan Míček Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 5 | 5 4 | 5 4 | 4 4 | 5 4,400 | 4,800 4,600
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 4 3 | 5 4,200 | 4,600 4,400
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 4 | 5 5 | 5 4 | 4 4 | 5 4,400 | 4,800 4,600
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 3 | 3 4 | 5 4 | 4 4 | 5 3,800 | 4,400 4,100
Rozvoj praktických dovedností 5 | 5 3 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Kritéria úspěšnosti 4 | 5 4 | 5 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,800 4,500
Uskutečnitelnost 4 | 4 4 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 5 1 | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 5 3,400 | 4,600 4,000
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 5 3 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,400 | 4,600 4,500
Celkové hodnocení (průměr) 4,240 | 4,640 4,440

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Robin Šmíd doporučeno
Projekt jako takový je v zásadě bez problému. Z důvodu nadměrného počtu žádostí a výše jimi požadovaných financí v tomto stipendijním kole je však komise kvůli omezené kapacitě stipendijního fondu nucena přistoupit ke snižování některých částek u vybraných projektů tak, aby bylo možné finančně plně pokrýt všechny žádosti. Je tedy možné, že v případě tohoto projektu dojde na základě rozhodnutí komise ke snížení požadované částky u položky "Canva" - důvody i konkrétní suma budou ještě upřesněny, kdy bližší informace budou žadatelům sděleny na deliberaci, kde budou moci vznést i případné dotazy, námitky či připomínky.
doporučeno
Vše podstatné bylo řečeno na deliberaci. Bez dalšího komentáře.
Karel Zoun nedoporučeno
Studentská sekce se jako taková angažuje na sociálních sítích aktivně, kdy její profily lze vidět na Facebooku, IG, Linkdinu, atp. Taktéž vlastní právě webou stránku, kdy žádat peníze na doménu a hosting je zcela přiměřené.

Nemalý problém v této žádosti je poté Canva (grafický editor), žadatelé požadují 2 730 Kč na placenou verzi této aplikace. Vzhledem k tomu, že je poměrně jednoduché jako nezisková organizace získat Canvu ve verzi Pro, neplacenou, nemůžu v tuto chvíli projekt podpořit. Pokud dojde během deliberace k vyvrácení, že se na Studentskou sekci verze Pro zadarmo po vyplnění jednoduchého formuláře nevztahuje, lze jednat o podpoření plné částky.
doporučeno
S žadateli byl nalezen konsenzus, kdy využili naších rad a zažádali si o Canvu pro, jako nezisková organizace, díky čemuž se mohly snížit náklady o tuto položku, což i samotní žadatelé udělali. Není důvod tak žádost nepodpořit.
Johana Ješátková doporučeno
Studentská sekce IIPS je spolek, který je na FSS již dlouhodobě zajetým spolkem, který pravidelně pořádá akce rozvíjející studenty a účastníky.

Ačkoliv rozumím daným položkám rozepsaným ve stipendiu a zároveň rozumím potřebě dobrého grafického designu webu a propagačních materiálů, navrhuji snížení žádané částky o položku Canva v hodnotě 2 730,-. Toto snížení navrhuji z důvodu, že Canva poskytuje bezplatnou verzi svých služeb pro neziskové organizace a spolky, kterým Studentská sekce dle svých stanov je.

Po snížení částky doporučuji projekt podpořit.
doporučeno
Žadatelé vyslechli doporučení komise a požádali si na CanvaPro ve formuláři pro neziskové organizace, který Canva poskytuje. Tato skutečnost byla žadatelkou objasněna v průběhu deliberace, tudíž nebyl důvod obhajovat žádanou položku Canva.

Z tohoto důvodu se žadatelka shodla s komisí na snížení žádané částky na 759,-

Projekt doporučuji k podpoře.
Natálie Terčová doporučeno
Za problematickou považuji položku „Canva“, kterou navrhuji odstranit (tj. snížit celkovou žádanou sumu o 2.730,-).
doporučeno
Před deliberací jsem za problematickou považovala položku Canva, jelikož je možné tuto prémiovou verzi získat zdarma jinou cestu. Na deliberaci zaznělo, že se tato alternativní cesta ke Canvě podařila, proto již není potřeba o tuto sumu žádat. Po snížení žádané částky o tuto sumu se mi zdá žádost již bezproblémová.

Projekt nyní doporučuji k podpoře bez výhrad.
Jan Míček doporučeno
Studentská sekce má četné zkušenosti s pořádáním množství akcí, které svým dosahem překračují práh Fakulty sociálních studií. Vzhledem k tomu, že svojí činností Studentská sekce IIPS reprezentuje také FSS je dle mého názoru tato žádost adekvátní a podporuji ji. Po formální stránce je žádost v pořádku.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)