Projekt – Bezpečnostní večery a podcastová série [de]brief

Žadatel: Veronika Čáslavová (450443) | Grantové kolo: Podzim 2022

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Natálie TerčováJan MíčekKateřina SlanáLaura ValachováJana Kolafová Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 5 | 5 5 | 4 4 | 5 5 | 5 4,600 | 4,600 4,600
Důvěryhodnost 5 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5,000 | 4,800 4,900
Odborný a kulturní přínos 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Rozvoj občanských dovedností 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 3 4 | 5 4,600 | 4,200 4,400
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 5 | 5 4 | 3 5 | 5 5 | 5 4,600 | 4,400 4,500
Kritéria úspěšnosti 5 | 4 4 | 5 4 | 3 5 | 2 5 | 5 4,600 | 3,800 4,200
Uskutečnitelnost 5 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5,000 | 4,800 4,900
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 4 4 | 5 3 | 3 3 | 2 3 | 3 3,400 | 3,400 3,400
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,600 4,700
Celkové hodnocení (průměr) 4,620 | 4,380 4,500

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Natálie Terčová doporučeno
Projekt považuji za povedený.
Navrhuji však prodiskutovat položku na občerstvení.
Taktéž chybí v žádosti jedna formální náležitost, a sice imatrikulační ročník žadatele.

Po přepracování návrhu nemám problém s podpořením projektu.
doporučeno
V žádosti jsou uvedeny všechny formální náležitosti.


Žadatelka správně upravila nevyhovující položky.
Bohužel i přes snahu stipendijní komise vyjít vstříc s položkou občerstvení, bylo na základě komunikace s vedením nutno tuto položku z žádosti odstranit, jelikož podle bodu 7 v Pokynech k žádosti o přiznání stipendia FSS na podporu kulturní a spolkové činnosti není možné o podporu takovéto položky žádat.

Žádost v současném znění navrhuji k podpoře.
Jan Míček doporučeno
Bezpečnostní večery jsou velmi populární projekt, který má na FSS mnohaletou tradici. Taktéž oceňuji projekt [de]brief, který společně s Bezpečnostními večery rozšiřuje povědomí o bezpečnostních tématech i nad rámec studia a přispívá tak k debatě i kulturnímu životu na fakultě. Dle pokynů nelze žádat o grant, jehož součástí je catering pro účastníky. Občerstvení pro hosty a speakry však osobně vnímám jako jinou kategorii a proto tuto žádost podporuji. V žádosti prosím o doplnění imatrikulačního ročník zodpovědného žadatele.
doporučeno
V pořádku, po deliberaci již nemám další připomínky. Tento projekt podporuji.
Kateřina Slaná nedoporučeno
Vzhledem k nenaplnění formálních náležitostí (chybějící imatrikulační ročník) musím projekt označit za nevhodný k podpoře. Ovšem po přepracování/doplnění žádosti by vzhledem k historii projektu mohlo dojít k jeho schválení v 2. kole. Jeho činnost má přínos, přesto je zde malý prostor pro zlepšení. Například v sekci propagace fakulty by mohlo dojít k větší míře zmíněné propagace. S tím je spojený fakt, že projekt zmiňuje jako jednu z cílových skupin veřejnost, ale dále v textu mi z kontextu vyplývá, že se zaměřuje primárně na studenty FSS (kde už propagace fakulty nemá smysl). Proto by se tyto dvě složky mohly spojit a mohlo by docházet k větší míře propagace fakulty a zároveň zaměření větší pozornosti na publikum - širokou veřejnost. Dále mám dotaz týkající se rozpočtu - je nutné platit licenci platformě Zoom, když máme školou poskytované MS Teams, které taktéž disponují funkcí mít neomezené schůzky s možností nahrávání?

Rozpočtový aspekt - občerstvení (?).
doporučeno
bez komentáře
Laura Valachová doporučeno
Tento projekt je dlhodobo na vysokej úrovni, preto je zaistená jeho dôveryhodnosť. Zároveň prispieva k propagácii fakulty, pretože spája odbornú verejnosť zo študentstvom a laickej verejnosti ponúka zaujímavé témy, ktoré ju vedia prilákať.

Ak sa zamyslíme nad inovatívnosťou, tento typ projektov nie je ničím výnimočný, ale jeho formát nijako nezlyháva. Podľa môjho názoru nie je rozpočet navrhnutý ideálne, hlavne čo sa týka licencie na Zoom a občerstvenia.

Rozvoj dovedností je v tomto projekte jasne preukázateľný či ide o organizátorov alebo ostatných študentov.
doporučeno
Projekt vhodný k podpore
Jana Kolafová nedoporučeno
Projekt je velmi důvěryhodný, jelikož už nějakou dobu běží, a zároveň dobře propaguje FSS skrze schopné pořadatele a značnou souvislost s jedním z oborů. Jediný problém mám s rozpočtem, oproti ostatním podaným projektům mi přijde částka určená pro propagaci velmi vysoká, stejně tak mi přijde částka pro proplacení cest nízká, když vezmu v úvahu počet hostů na jednotlivé natáčení či večery. Projekt nelze podpořit, jelikož chybí imatrikulační ročník, po doplnění jsem však pro schválení.
doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)