Projekt – Ekofeminismus v české společnosti / Dopady klimatických změn napříč společností / Jak to vidí ženy: dopady (nejen) klimatické krize

Žadatel: Lea Anna Polívková | Grantové kolo: Jaro 2023

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Natálie TerčováJan MíčekKateřina SlanáJana KolafováPetr Kubant Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 4 | 4 5 | 4 3 | 4 2 | 4 3,600 | 4,000 3,800
Důvěryhodnost 3 | 4 2 | 5 4 | 4 4 | 5 3 | 3 3,200 | 4,200 3,700
Odborný a kulturní přínos 4 | 5 3 | 4 4 | 3 4 | 4 3 | 3 3,600 | 3,800 3,700
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 5 | 3 5 | 4 3 | 3 4,200 | 3,600 3,900
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | 3 3,600 | 4,000 3,800
Rozvoj praktických dovedností 3 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 3 2 | 3 3,200 | 3,600 3,400
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 3 | 4 3 | 4 3 | 5 3 | 3 3,200 | 4,000 3,600
Uskutečnitelnost 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 2 | 3 3,800 | 4,000 3,900
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 5 3 | 5 4 | 4 2 | 4 2 | 3 3,000 | 4,200 3,600
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 4 3 | 3 4,000 | 3,800 3,900
Celkové hodnocení (průměr) 3,540 | 3,920 3,730

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Natálie Terčová doporučeno
Za problematickou považuji položku na odměny, dárky - ze stipendijního programu nemohou být hrazeny finanční a věcné odměny pro organizátory ani hosty (ve smyslu odměny za práci včetně odměny ve formě poukázek na zboží či služby).

Po přepracování návrhu na základě deliberace a doplnění doporučení garanta nemám problém s podpořením projektu.


doporučeno
V žádosti jsou uvedeny všechny formální náležitosti.

Na základě deliberace byly vysvětleny veškeré nesrovnalosti z prvního kola hodnocení.

Projekt nyní navrhuji k podpoře.
Jan Míček doporučeno
U této žádosti mám výhrady ohledně položky Konzultace s PR specialistkou z FSV UK a rád bych toto téma otevřel na deliberaci. Dále mi v žádosti chybí podpis odborného garanta.
doporučeno
K upravené žádosti nemám žádné další připomínky a tento projekt podporuji.
Kateřina Slaná doporučeno
• Formální náležitosti: splněny
• Položka zahrnující dárky ve formě poukázek je v rozporu s pravidly komise.
• Navrhuji celkovou požadovanou částku snížit o položku „dárky…“, tedy o 3 000 Kč.
doporučeno
Žadatelka zapracovala do žádosti podněty z deliberace. K takto upravené žádosti nemám výhrady.
Jana Kolafová nedoporučeno
Projekt není vhodné podpořit kvůli rozpočtu, ze spolkového stipendia 6b nelze vyplácet finanční odměny třetím stranám ani nakupovat poukázky. Poprosila bych dále konkrétně specifikovat konkrétní ceny za tisk, případně tisk čeho konkrétně. Dalším problémem je chybějící podpora akademického pracovníka, pokud bude projekt podpořen a rozpočet předělán nemám problém projekt jako celek podpořit.
doporučeno
bez komentáře
Petr Kubant doporučeno
Projekt dobře rozepsán a rozpracován, ale bohužel spíše jen v obecné podobě. Dovedl bych si představit bližší rozpracování. Považuji očekávání pořadatelů za nadsazená. Hlavní problém v rozpočtu. Není možné financovat ze stipendia odměny pro panelisty. Částku propagace a zaplacení reklamy považuji za zbytečně vysokou. Doporučuji odhad snížit, či částečně financovat z jiných zdrojů. Marketingová konzultace mi přijde zbytečná. Po zapracování připomínek a úpravě rozpočtu bych doporučil k podpoře.
doporučeno
Po přepracování nedostatků nyní doporučuji k podpoře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)