Projekt – Security Outlines – česko-slovenský portál o bezpečnosti

Žadatel: Mgr. et Mgr. Veronika Zwiefelhofer Čáslavová | Grantové kolo: Podzim 2023

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Natálie TerčováJan MíčekKateřina SlanáJana KolafováPetr Kubant Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování V této kategorii nikdo nehodnotil ve druhém hodnocení.
Důvěryhodnost V této kategorii nikdo nehodnotil ve druhém hodnocení.
Odborný a kulturní přínos V této kategorii nikdo nehodnotil ve druhém hodnocení.
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií V této kategorii nikdo nehodnotil ve druhém hodnocení.
Rozvoj občanských dovedností V této kategorii nikdo nehodnotil ve druhém hodnocení.
Rozvoj praktických dovedností V této kategorii nikdo nehodnotil ve druhém hodnocení.
Kritéria úspěšnosti V této kategorii nikdo nehodnotil ve druhém hodnocení.
Uskutečnitelnost V této kategorii nikdo nehodnotil ve druhém hodnocení.
Rozpočet a jeho efektivita V této kategorii nikdo nehodnotil ve druhém hodnocení.
Propagace Fakulty sociálních studií V této kategorii nikdo nehodnotil ve druhém hodnocení.
Celkové hodnocení (průměr)

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Natálie Terčová doporučeno
V žádosti jsou uvedeny všechny formální náležitosti.

Navrhuji odstranit položku Korektorka AJ a SK.

Po přepracování návrhu a na základě deliberace nemám problém s podpořením projektu.
Porotce nehodnotil
Jan Míček doporučeno
Žádost podporuji a po formální stránce je zcela v pořádku. Na deliberaci bude nutné blíže objasnit položku korektorka anglického a slovenského jazyka. V tuto chvíli bohužel nedovoluje aktuální stipendijní řád proplácet finanční odměny a věcné odměny. I když si plně uvědomuji význam této položky a částka je podle mě naprosto relevantní, musíme se jako komise řídit aktualizovaným stipendijním řádem.
Porotce nehodnotil
Kateřina Slaná doporučeno
• V žádosti v části „propagace na sociálních sítích“ chybí slovo ve větě – pravděpodobně „letech“?
• Částka za rekonstrukci webovek bude předmětem deliberace - jedná se téměř o pětinu našeho rozpočtu.
• Korektorku nelze proplatit na základě článku 3 odstavce 4 Pravidel fungování komise.
Porotce nehodnotil
Jana Kolafová nedoporučeno
Projekt nedoporučuji k podpoře, jelikož je v rámci jeho financování žádáno o několik položek, které z tohoto stipendia nelze zaplatit. Konkrétně se jedná o platbu za rekonstrukci webu a platbu korektorce anglického a slovenského jazyka. Dle pravidel udělování stipendia 6b o tyto položky nelze žádat, přestože o ně projekt nikdy nežádal.
Porotce nehodnotil
Petr Kubant doporučeno
Projekt je velmi prospěšný a má jistě velký význam i pro studenty FSS MUNI. Bohužel návrh rozpočtu nevyhovuje pravidlům Stipendijní komise, konkrétně částka pro korektorku cizích jazyků a částka na rekonstrukci stránek. Bylo by dobré najít pro tyto položky financování jinde. Jinak by se projekt dal podpořit.
Porotce nehodnotil

Přihlásit se (pouze pro členy komise)