Projekt – Zvol si Honzu Vojtka

Žadatel: Jan Pavlík | Grantové kolo: Podzim 2023

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Natálie TerčováJan MíčekKateřina SlanáJana KolafováPetr Kubant Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 5 3 | 5 | 4 4 | 5 4 | 4 4,200 | 4,500 4,350
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,400 | 4,500 4,450
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 4 | 4 | 4 3 | 5 5 | 4 4,200 | 4,500 4,350
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 5 4 | 4 | 4 4 | 3 5 | 3 4,200 | 3,750 3,975
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 4 | 4 | 5 4 | 5 4 | 4 4,000 | 4,750 4,375
Rozvoj praktických dovedností 4 | 5 4 | 4 | 5 4 | 5 3 | 4 3,800 | 4,750 4,275
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 4 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 4,400 | 4,750 4,575
Uskutečnitelnost 5 | 5 5 | 5 | 5 5 | 5 5 | 4 5,000 | 4,750 4,875
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 5 5 | 5 | 5 4 | 5 4 | 4 4,400 | 4,750 4,575
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 5 4 | 3 | 4 4 | 4 5 | 4 4,000 | 4,250 4,125
Celkové hodnocení (průměr) 4,260 | 4,525 4,393

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Natálie Terčová doporučeno
V žádosti jsou uvedeny všechny formální náležitosti.

Projekt navrhuji podpořit, nemám žádné výhrady.

doporučeno
Projekt navrhuji k podpoře bez výhrad.
Jan Míček doporučeno
Žádost podporuji, po formální stránce je zcela v pořádku a nemám žádné výtky.
Porotce nehodnotil
Kateřina Slaná doporučeno
• Formální náležitosti splněny.
doporučeno
K této žádosti nemám výhrady.
Jana Kolafová doporučeno
Projekt je řádně zpracovaný, zajímalo by mě, jestli půjde nějaký výnos z prodeje lístků organizátorům a organizátorkám.
doporučeno
Projekt bez výhrady podporuji.
Petr Kubant doporučeno
Projekt hodnotím velmi kladně, neboť se domnívám, že se zaobírá velmi diskutovaným a důležitým tématem. V neposlední řadě nelze pominout prospěšnost projektu z hlediska propagace FSS. Se zdroji dle mého názoru zacházejí žadatelé hospodárně, tedy zejména vyjednáním slevy. Positivně též hodnotím projekt po organizační stránce.
doporučeno
Projekt navrhuji k podpoře.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)