Projekt – Zvol si info na Korzu Národní

Žadatel: Jan Pavlík | Grantové kolo: Podzim 2023

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Natálie TerčováJan MíčekKateřina SlanáJana KolafováPetr Kubant Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 4 | 5 | 5 5 | 5 4 | 4 4,400 | 4,500 4,450
Důvěryhodnost 4 | 4 4 | 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,200 | 4,250 4,225
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,200 | 4,250 4,225
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 5 5 | 4 | 4 3 | 3 3 | 4 3,800 | 4,000 3,900
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 5 | 5 | 4 4 | 5 3 | 4 4,200 | 4,500 4,350
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 4 | 5 | 4 5 | 4 3 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Kritéria úspěšnosti 4 | 5 3 | 3 | 5 5 | 5 4 | 4 3,800 | 4,750 4,275
Uskutečnitelnost 4 | 5 3 | 4 | 5 5 | 5 3 | 4 3,800 | 4,750 4,275
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 4 4 | 4 | 5 5 | 5 3 | 4 4,000 | 4,500 4,250
Propagace Fakulty sociálních studií 5 | 4 4 | 3 | 4 4 | 4 2 | 3 3,600 | 3,750 3,675
Celkové hodnocení (průměr) 4,020 | 4,325 4,173

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Natálie Terčová doporučeno
V žádosti jsou uvedeny všechny formální náležitosti.

Projekt navrhuji podpořit, nemám žádné výhrady.
doporučeno
Projekt navrhuji k podpoře.
Jan Míček doporučeno
Žádost podporuji, po formální stránce je zcela v pořádku a nemám žádné výtky.
Porotce nehodnotil
Kateřina Slaná doporučeno
• Formální náležitosti splněny.
doporučeno
K takto upravené žádosti nemám výhrady.
Jana Kolafová doporučeno
Projekt je dobře zpracovaný, nemám žádné výhrady k rozpočtu. Zajímalo by mě, zda jste uvažovali o zapojení více studentů a studentek z FSS. Jak jste vybírali firmu, která vyrobí placky, nebylo by možné je vyrobit levněji v markerspace na FF?
doporučeno
Projekt doporučuji k podpoře.
Petr Kubant doporučeno
Projekt je velmi pěkně zpracovaný a má kulturní přínos, ale je nutné upravit návrh rozpočtu. Konkrétně položky: odznáčky-proplacení by bylo sporné, záleží, jak by vypadaly, aby souviseli s propagací fakulty, či byly podmíněny nějakou aktivitou (např. výhra v soutěži atd...) a poté vizitky, které by také měli v případě proplacení souviset s propagací fakulty. V současné podobě by nebylo položky možné proplatit. Dále je třeba upravit sumy v rozpočtu, aby odpovídaly jejich bližšímu popisu.
doporučeno
Projekt navrhuji k podpoře.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)