Projekt – Narozeniny Radia R

Žadatel: Daniela Novotná | Grantové kolo: Podzim 2023

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Natálie TerčováJan MíčekKateřina SlanáJana KolafováPetr Kubant Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 3 | 4 4 | 5 | 4 | 5 4 | 4 4,000 | 4,333 4,167
Důvěryhodnost 4 | 4 5 | 5 | 5 | 5 4 | 4 4,600 | 4,333 4,467
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 5 | 4 | 3 4 | 4 4,200 | 3,667 3,933
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 3 | 4 4 | 3 | 4 | 5 3 | 4 3,400 | 4,333 3,867
Rozvoj občanských dovedností 3 | 4 3 | 5 | 4 | 4 3 | 4 3,600 | 4,000 3,800
Rozvoj praktických dovedností 3 | 4 4 | 5 | 5 | 4 4 | 4 4,200 | 4,000 4,100
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 4 | 5 | 5 | 4 4 | 3 4,400 | 3,667 4,033
Uskutečnitelnost 4 | 4 5 | 5 | 5 | 5 4 | 4 4,600 | 4,333 4,467
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 4 4 | 5 | 5 | 5 3 | 4 4,200 | 4,333 4,267
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 3 | 4 | 4 3 | 4 3,600 | 4,000 3,800
Celkové hodnocení (průměr) 4,080 | 4,100 4,090

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Natálie Terčová doporučeno
Projekt navrhuji podpořit, nemám žádné výhrady.
doporučeno
Projekt v současné podobě navrhuji k podpoře.
Jan Míček doporučeno
Žádost podporuji, po formální stránce je zcela v pořádku a nemám žádné výtky.
Porotce nehodnotil
Kateřina Slaná nedoporučeno
• Nesplněny formální náležitosti – chybí podpis garanta. Po doplnění nemám problém tento projekt podpořit.
doporučeno
Vzhledem k mému členství v Radiu R mi nepřísluší tuto žádost hodnotit, jednalo by se o střet zájmů.
Jana Kolafová doporučeno
Projekt je dobře zpracován, nemám žádné výhrady a doporučuji k podpoře.
doporučeno
Projekt podporuji bez výhrady.
Petr Kubant doporučeno
Projekt je dle mého názoru povedený a považuji za vhodné navázat na uvedenou tradici přerušenou koronavirem. Avšak má vadu po formální stránce, a to sice, že není uveden garant projektu a jeho podpis.
doporučeno
Projekt navrhuji k podpoře.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)