Projekt – Masarykovy debaty

Žadatel: Róbert Bednár | Grantové kolo: Podzim 2023

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Natálie TerčováJan MíčekKateřina SlanáJana KolafováPetr Kubant Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 5 | 4 | 3 4 | 4 | 4 4,200 | 3,667 3,933
Důvěryhodnost 4 | 4 5 | 5 | 3 5 | 5 | 3 4,800 | 3,333 4,067
Odborný a kulturní přínos 3 | 4 5 | 5 | 3 4 | 5 | 4 4,400 | 3,667 4,033
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 5 | 4 | 3 5 | 5 | 3 4,600 | 3,333 3,967
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 4 | 4 | 3 5 | 5 | 3 4,400 | 3,333 3,867
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 5 | 4 | 3 4 | 4 | 3 4,200 | 3,333 3,767
Kritéria úspěšnosti 4 | 3 4 | 5 | 3 5 | 4 | 3 4,400 | 3,000 3,700
Uskutečnitelnost 4 | 4 5 | 5 | 3 5 | 5 | 3 4,800 | 3,333 4,067
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 4 5 | 4 | 3 5 | 5 | 3 4,600 | 3,333 3,967
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 5 | 3 | 3 5 | 5 | 3 4,200 | 3,000 3,600
Celkové hodnocení (průměr) 4,460 | 3,333 3,897

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Natálie Terčová doporučeno
V žádosti jsou uvedeny všechny formální náležitosti.

V současné podobě proto mohu navrhnout projekt k podpoře.
doporučeno
Po přepracování žádosti již nemám problém projekt podpořit.
Jan Míček doporučeno
Žádost podporuji, po formální stránce je zcela v pořádku a nemám žádné výtky.
Porotce nehodnotil
Kateřina Slaná doporučeno
• Formální náležitosti splněny.
• V rozpočtové tabulce nesedí částka za cestovné s celkovou částkou.
doporučeno
bez komentáře
Jana Kolafová doporučeno
Projekt doporučuji bez výhrad k podpoře, dobře zpracovaný. Dotaz i k předchozímu projektu: Jaký mají tištěné propagační materiály a kde je necháváte tisknout? Doopravdy to není možné levněji?
Porotce nehodnotil
Petr Kubant doporučeno
Projekt považuji za povedený a s dlouhou tradicí, nemám tedy žádných námitek.
doporučeno
Projekt navrhuji k podpoře. Formální záležitosti jsou splněny. Projekt je dobře zpracován.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)