Projekt – Hledání moudrosti stáří

Žadatel: Martina Jetmarová | Grantové kolo: Podzim 2012, 2. kolo - říjen
Přílohy: Jetmarova_Martina_garance.pdf, , Huzvarova_Lucia_CV.pdf, , Chalupsky_Tomas_CV.pdf, , Jetmarova_Martina_CV.pdf, , Strihavkova_Daniela_CV.pdf, ,

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub WeinerMatěj FeldekMarek HrdinaVeronika ZemanováMatej Ducár Průměry Výsledek
Důvěryhodnost | 3 5 | 5 4 | 5 4 | 4 2 | 2 3,750 | 3,800 3,775
Odborný/kulturní přínos | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 4 3 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Souvislost se vzdělávací činností FSS | 4 4 | 5 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3,750 | 3,800 3,775
Rozvoj občanských dovedností | 4 4 | 5 5 | 5 4 | 3 4 | 4 4,250 | 4,200 4,225
Rozvoj praktických dovedností | 3 3 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 3 3,250 | 3,400 3,325
Kritéria úspěšnosti | 4 5 | 5 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3,500 | 3,600 3,550
Uskutečnitelnost | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 3 4,000 | 4,000 4,000
Plán realizace odpovídající cílům | 3 5 | 4 4 | 3 4 | 4 3 | 3 4,000 | 3,400 3,700
Efektivita | 3 5 | 5 5 | 5 3 | 4 3 | 3 4,000 | 4,000 4,000
Podrobnost zpracování rozpočtu | 4 5 | 5 5 | 5 4 | 3 2 | 2 4,000 | 3,800 3,900
Propagace FSS | 4 4 | 4 3 | 4 4 | 4 2 | 3 3,250 | 3,800 3,525
Zaměření na studenty FSS | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 3 3 | 3 3,750 | 3,400 3,575
Celkové hodnocení (průměr) 3,792 | 3,783 3,788

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Weiner nedoporučeno
Žádost hodnotím jako nevhodnou k podpoře, neboť jeden z žadatelů, Bc. Tomáš Chalupský, není studentem FSS.
doporučeno
V deliberaci se Vám podařilo objasnit mnohé nejasnosti, jsem rád, že se povedlo vyřešit i problém s nestudentem mezi žadateli ku spokojenosti žadatelů i komise.
Jediný možný rozpočtový problém vidím v nejasném počtu cestujících mezi Prahou a Brnem.
Přeji si, ať se vám pro realizaci povede sehnat dostatečné množství účastníků-seniorů, aby měl celý záměr smysl.
Matěj Feldek doporučeno
Proti projektu nemám výraznějších připomínek. Především pozitivně hodnotím, že si žádáte o velmi malou sumu peněz a jste schopni díky ní uspořádat skutečně velkou a přínosnou akci. Žádost je kvalitně připravena a rozpočet je velmi podrobně rozepsaný.
doporučeno
Skvěle připravený projekt.
Velmi efektivní využití požadovaných peněz.
Dobře zvládnutá obhajoba při setkání Komise s veřejností.
Marek Hrdina doporučeno
Musím ocenit velmi dobře sepsanou a podrobnou žádost (zejména položky rozpočtu), která dle mého názoru může sloužit jako příklad jiným žádostem. Rovněž velice oceňuji velmi střízlivé vyčíslení nákladů. Projekt hodnotím velmi pozitivně a plně ho podporuji. Na deliberaci prosím pouze o vysvětlení, pro koho je určeno cestovné Praha - Brno.
doporučeno
Velmi dobrý projekt s velmi dobrou žádostí.
Veronika Zemanová doporučeno
Zde mi přijde, že je rozpočet zase moc nízký, nebude málo občsrstvení a málo propagačních materiálů?
doporučeno
Přijatelný rozpočet i dobré zpracování.
Matej Ducár doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře

Přihlásit se (pouze pro členy komise)