Projekt – Jdi pracovat! (tištěná brožura)

Žadatel: Adéla Beranová | Grantové kolo: Jaro 2013, 1. kolo - únor
Přílohy: Beranova_Adela_garance.jpg, , Jdipracovat_2-2011.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub WeinerMatěj FeldekMarek HrdinaVeronika Zemanová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 3 | 4 5 | 5 4 | 2 4 | 4 4,000 | 3,750 3,875
Odborný/kulturní přínos 2 | 3 3 | 3 4 | 3 4 | 3 3,250 | 3,000 3,125
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 4 | 4 4 | 2 4 | 3 4,250 | 3,500 3,875
Rozvoj občanských dovedností 3 | 4 4 | 4 2 | 3 3 | 3 3,000 | 3,500 3,250
Rozvoj praktických dovedností 5 | 4 5 | 5 4 | 3 3 | 3 4,250 | 3,750 4,000
Kritéria úspěšnosti 1 | 2 5 | 3 3 | 2 3 | 2 3,000 | 2,250 2,625
Uskutečnitelnost 5 | 5 5 | 4 4 | 2 4 | 3 4,500 | 3,500 4,000
Plán realizace odpovídající cílům 5 | 5 5 | 4 3 | 2 3 | 2 4,000 | 3,250 3,625
Efektivita 2 | 1 5 | 2 1 | 1 3 | 2 2,750 | 1,500 2,125
Podrobnost zpracování rozpočtu 1 | 2 4 | 4 1 | 1 3 | 3 2,250 | 2,500 2,375
Propagace FSS 5 | 4 4 | 3 4 | 2 3 | 3 4,000 | 3,000 3,500
Zaměření na studenty FSS 5 | 3 4 | 2 4 | 1 4 | 3 4,250 | 2,250 3,250
Celkové hodnocení (průměr) 3,625 | 2,979 3,302

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Weiner doporučeno
Můžete mi prosím nastínit, jakým způsobem jste vypočetli uváděné náklady? Mám tím na mysli zejména Tisk (kde, za kolik, v jaké kvalitě, v jakém množství) a distribuci.
doporučeno
Stále vidím určitý problém v podpoře tisku brožury, jejíchž 8/9 poputuje mimo FSS, snižuji tedy hodnocení v návazných kategoriích.
Matěj Feldek doporučeno
Projekt považuji za dobrý. Stejně tak zpracování žádosti. Domnívám se, že činnost, které se projekt věnuje, je velmi prospěšná a pro studenty důležitá. Velmi pozitivně hodnotím to, že žadatelé jsou schopni většinu financí získat ze soukromých zdrojů pomocí prodeje inzerce.

Projekt je však určen i pro ostatní studenty MU. Dle tiráže předloženého staršího vydání byl projekt v minulosti podpořen programem rektora MU. Zajímalo by mě, zda i pro realizaci plánovaného vydání byl osloven rektorát MU, nebo některá z ostatních fakult Masarykovy univerzity.
doporučeno
Nápad brožury se mi líbí. Myslím, že je prospěšná. Musím však snížit hodnocení za to, že žadatelé chtějí financovat tisk brožury pro celou univerzitu pouze ze stipendijního fondu FSS a nezapojují tak finančně i jiné fakulty, nebo přímu MU. Nemyslím si, že je to správné a efektivní využití finančních zdrojů stipendijního fondu.
Marek Hrdina doporučeno
Má hlavní otázka u tohoto projektu zní takto: proč by měl stipendijní fond FSS sponzorovat tisk brožury na jiných fakultách? Při naprosto reálně ceně 5 kč/brožura a 800 kusech distribuovaných na FSS tedy nevidím problém ve finanční podpoře 4000 Kč (všimněte si, že tato částka vůbec nepočítá se sponzorovaným tiskem), popřípadě o něco vyšší, aby si FSS "zaplatila" tisk brožury pro své účely kompletně ze svého, ale mám velké pochybnosti o tisku pro jiné fakulty. Tento bod bude tudíž mým hlavním dotazem při deliberaci. Samotný projekt totiž považuji za užitečný, reálný a účelný a tudíž vhodný podpory.
doporučeno
Jelikož stále nejsem přesvědčen o správnosti tisku brožury pro celou univerzitu z peněz FSS a jelikož žadatelé nepřistoupili na snížení částky (což je jejich plné právo) snižuji hodnocení v příslušných kategoriích.
Veronika Zemanová doporučeno
Žádáte o hodně peněz. Není 6 000 kopií trochu moc?
Existuje pořád i internetová verze brožury, co se zkusit zaměřit víc na ni?
Kolik stran bude mít brožura?
Jaký zájem byl o brožuru v loňském roce, rozdávalo se také 6 000 kopií?
doporučeno
I když je celá redakce složená převážně ze studentů FSS? velká většina brožur se rozdá mimo fakultu.
Žádáte o hodně peněz, i když na druhou stranu vypublikujete velké množství brožur.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)