Projekt – Časopis Global Politics

Žadatel: Miroslava Pavlíková | Grantové kolo: Jaro 2013, 1. kolo - únor
Přílohy: pavlikova_miroslava_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 8 000 Kč (původně 10 000 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub WeinerMatěj FeldekMarek HrdinaVeronika Zemanová Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 5 | 5 | 4 5,000 | 4,667 4,833
Odborný/kulturní přínos 5 | 5 5 | 5 | 5 | 4 5,000 | 4,667 4,833
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 5 | 5 | 4 | 4 4,667 | 4,667 4,667
Rozvoj občanských dovedností 3 | 4 4 | 4 | 4 | 4 3,667 | 4,000 3,833
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 5 | 3 | 4 | 5 4,333 | 4,000 4,167
Kritéria úspěšnosti 1 | 5 3 | 3 | 4 | 4 2,667 | 4,000 3,333
Uskutečnitelnost 5 | 5 5 | 5 | 4 | 4 4,667 | 4,667 4,667
Plán realizace odpovídající cílům 2 | 5 5 | 4 | 3 | 4 3,333 | 4,333 3,833
Efektivita 3 | 4 4 | 3 | 4 | 4 3,667 | 3,667 3,667
Podrobnost zpracování rozpočtu 3 | 3 4 | 5 | 3 | 3 3,333 | 3,667 3,500
Propagace FSS 5 | 4 4 | 4 | 3 | 3 4,000 | 3,667 3,833
Zaměření na studenty FSS 5 | 5 5 | 5 | 3 | 4 4,333 | 4,667 4,500
Celkové hodnocení (průměr) 4,056 | 4,222 4,139

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Weiner doporučeno
Rád bych Vám dal více bodů v některých kategoriích (efektivita), uvítal bych Však určitou podrobnost v odměňování - abychom před schválením stipendia věděli, kdo z redaktorů napracoval kolik hodin, a jaká odměna mu za to náleží.
Zvlášť, když je celá požadovaná částka tvořena právě odměnami.
doporučeno
bez komentáře
Matěj Feldek doporučeno
Tradiční projekt, který je nenahraditelnou součástí fakulty. Časopis jsme podpořili již v loňském roce. Nemám významnější negativní připomínky.
doporučeno
I v prvním kole jsem projekt hodnotil nadprůměrně. Považuji aktivity GP za velmi přínosné pro studenty i širší akademickou sféru. Souhlasím však s názorem, že podporovány by neměly být pouze odměny pro organizátory, ale spíše nutné náklady na chod projektu. Z tohoto důvodu snižuji hodnocení v kategorii „efektivita“.
Marek Hrdina doporučeno
Sám jsem součástí projektu, nebudu ho proto hodnotit. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že GP dostal peníze již v podzimním kole, preferoval bych spíše v zájmu diferzifikace a rozmanitosti protentokrát jiné projekty.
doporučeno
Jakožto účastník projektu nebudu hodnotit ani v druhém kole.
Veronika Zemanová doporučeno
Dobrý projekt, nemám větších výhrad.
doporučeno
nemám dalších poznámek, skvělý projekt, do kterého dáváte spoustu vašeho času

Přihlásit se (pouze pro členy komise)