Projekt – Debatní turnaje na FSS

Žadatel: Petr Gongala | Grantové kolo: Podzim 2013, 2. kolo - listopad
Přílohy: Gongala_Petr_garance.pdf

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub WeinerMarek HrdinaMichaela ŠedovičováStanislava ŠevčíkováTomáš Femina Průměry Výsledek
Důvěryhodnost 5 | 5 5 | 5 | 5 5 | 5 3 | 4 4,500 | 4,800 4,650
Odborný/kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,250 | 4,200 4,225
Souvislost se vzdělávací činností FSS 5 | 5 4 | 5 | 3 5 | 5 2 | 3 4,000 | 4,200 4,100
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 3 | 3 | 5 5 | 5 4 | 4 4,000 | 4,400 4,200
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 5 | 4 | 4 5 | 5 3 | 4 4,250 | 4,200 4,225
Kritéria úspěšnosti 2 | 4 4 | 4 | 4 5 | 5 3 | 3 3,500 | 4,000 3,750
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,250 | 4,400 4,325
Plán realizace odpovídající cílům 4 | 4 4 | 4 | 4 5 | 5 4 | 3 4,250 | 4,000 4,125
Efektivita 3 | 4 4 | 3 | 5 5 | 5 2 | 2 3,500 | 3,800 3,650
Podrobnost zpracování rozpočtu 3 | 3 4 | 3 | 5 5 | 5 1 | 2 3,250 | 3,600 3,425
Propagace FSS 5 | 4 4 | 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,500 | 4,200 4,350
Zaměření na studenty FSS 3 | 2 3 | 4 | 3 5 | 5 3 | 3 3,500 | 3,400 3,450
Celkové hodnocení (průměr) 3,979 | 4,100 4,040

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Weiner doporučeno
Vcelku kvalitní žádost, mám pár otázek;
1) "Studenti FSS představovali největší část z debatérů..." - můžeš to, prosím kvantifikovat? Kolik přibližně debatérů jsou studenti fakulty, kolik cizí?
2) Mohl bys podrobněji rozepsat odměny, například se znalostí konečné rozvahy Brno Open? Tj. kdo kolik za co dostal...
doporučeno
Na deliberaci se Vám žádost podařilo dobře obhájit, doporučuji k podpoření.
Marek Hrdina doporučeno
Turnaje osobně znám a kromě velmi silného osobního přínosu pro každého z debatérů (rozvoj kritického a logického myšlení a argumentace je zde ohromný) je přínosem i fakt, že mnoho středoškoláků, kteří se na turnaji objeví, nakonec zamíří po SŠ na FSS, proto považuji tyto turnaje za velmi dobrou investici. S nadsázkou se dá totiž říci, že celá Slovenská debatná asociace, která je pod turnaji většinou podepsána, studuje bud v Brně, nebo v Praze.

Je zde nějaká spoluúčast debatérů na turnajích?
doporučeno
bez komentáře
Michaela Šedovičová doporučeno
Ako členka DK MU nehodnotím.
doporučeno
bez komentáře
Stanislava Ševčíková doporučeno
Užitečný projekt, který podporuje, rozvíjí aktivitu studujících a jejich další šance uplatnit se v životě, ať pracovním, tak osobním.
doporučeno
Projekt hodný realizace, přeji všem debatujícím i jejich posluchačům, aby mohli realizovat nabyté dovednosti v praxi, jak pro svůj prospěch, tak i ve prospěch druhých.
Tomáš Femina doporučeno
Projekt působí zajímavě a přínosně, ale z žádosti pro mě úplně nevyplývá, jak moc je akce záležitostí FSS a jejích studentů.

Turnaje Brno Open a AMČSR jsou vždy pořádány Debatním klubem MU?

Tradičně bych také uvítal podrobnější rozvedení rozpočtu, který nepůsobí úplně střídmě (například: odměny, cestovné pro sudí – kdo jsou ti sudí?)
doporučeno
Požadovanou částku pokládám za poměrně vysokou. Organizace projektu není výhradně záležitostí FSS a značně ji přesahuje, i když je pro ní bezesporu přínosná a studentů fakulty se významně týká. Mimo to je však projekt bezesporu přínosný a pro tento stipendijní program relevantní.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)