Projektové kolo: Podzim 2013, 2. kolo - listopad

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Sekuritaci.cz - studentský portál (ne)jen o bezpečnosti
Juraj Nosál • 8600 Kč
4,417 4,383 4,400
Podpořeno
Studentská sekce IIPS
Pavlína Janebová • 2960 Kč
4,125 4,458 4,292
Podpořeno
Debatní turnaje na FSS
Petr Gongala • 12780 Kč
3,979 4,100 4,040
Podpořeno
Demagog.cz
Karel Gargulák • 9900 Kč
4,021 4,021 1! 4,021
Podpořeno
Halas - časopis studentů Fakulty sociálních studií
Barbora Roubalová • 10000 Kč
3,667 4,063 3,865
Podpořeno
Salon Evropa
Jan Pikna • 8100 Kč (sníženo z 10100 Kč)
3,600 1! 3,883 3,742
Podpořeno
Ples 4. patra FSS
Marie Kliková • 1740 Kč (sníženo z 25000 Kč)
3,233 1! 3,433 3,333
Podpořeno
Kočík- friendly
Zuzana Wallnerová • 17850 Kč
3,361 3! 4,417 5! 3,889
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 71 930 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 73 549 Kč.
Celkem bylo rozděleno 54 080 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)