Projektové kolo: Jaro 2013, 1. kolo - únor

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Bezpečnostní večery
Veronika Netolická • 3960 Kč
4,273 4,218 4,245
Podpořeno
CyberCon Brno 2014
Martin Brožík • 11915 Kč
4,055 4,091 4,073
Podpořeno
Debatní seminář Vranov
Petr Gongala • 8650 Kč (sníženo z 8700 Kč)
4,091 3,977 4,034
Podpořeno
Konference k výročí 10 let v EU
Tereza Křepelová • 6000 Kč (sníženo z 6100 Kč)
3,964 4,055 4,009
Podpořeno
Zahraniční praxe pro studenty FSS
Dorota Ciompová • 11647 Kč
4,164 3,800 3,982
Podpořeno
Letní škola environmentalistiky pro středoškolské studenty
Tereza Lehečková • 8989 Kč (sníženo z 96250 Kč)
3,341 2! 3,945 3,643
Podpořeno
Časopis Global Politics
Richard Turcsányi • 10000 Kč
3,691 3,527 3,609
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Demagog.cz
Jan Kovář • 10800 Kč
3,782 3,455 2! 3,618
Nedoporučeno
Model United Nations, New York 2014
Lukáš Vetrák • 19725 Kč
3,182 1! 3,818 5! 3,500
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 91 686 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 55 000 Kč.
Celkem bylo rozděleno 51 161 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)