Projektové kolo: Jaro 2014, 2. kolo - duben

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Studentská sekce IIPS
Pavlína Janebová • 3740 Kč
4,083 4,200 4,142
Podpořeno
Masarykovy debaty
Gaby Khazalová • 7500 Kč (sníženo z 11000 Kč)
3,917 4,100 4,008
Podpořeno
Konference ČASP
Michal Ďuriník • 8000 Kč (sníženo z 24000 Kč)
3,883 4,117 4,000
Podpořeno
Výkvěty 2014 – studentská konference o dobrovolné skromnosti a alternativách růstu s kritickým odstupem
Eliška Šťastná • 10900 Kč (sníženo z 14900 Kč)
4,067 3,917 1! 3,992
Podpořeno
Sekuritaci.cz - studentský portál (ne)jen o bezpečnosti
Juraj Nosál • 7500 Kč
4,017 3,933 3,975
Podpořeno
Velká přestávka
Karina Hoření • 1200 Kč (sníženo z 2400 Kč)
4,067 3,817 3,942
Podpořeno
Studentská antropologická konference 2014
Bc. Lenka Hadarová • 3818 Kč (sníženo z 3988 Kč)
3,900 3,983 3,942
Podpořeno
Projekt SPOLU
Bc. et Bc. Hana Sedláková • 6024 Kč (sníženo z 16000 Kč)
3,783 4,083 3,933
Podpořeno
Halas - časopis studentů Fakulty sociálních studií
Barbora Roubalová • 10000 Kč
3,833 4,033 3,933
Podpořeno
Realizace pořadu externích přednášek z oblasti psychologie
Kateřina Quisová • 2324 Kč (sníženo z 4124 Kč)
3,667 3,950 3,808
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Integrační víkend pro studenty psychologie
David Janků • 5900 Kč (sníženo z 14880 Kč)
3,517 3,800 3,658
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Prezentace studentských spolků na Brněnském Majálesu
Adam Bučko • 2884 Kč (sníženo z 6475 Kč)
3,417 3,633 3,525
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
BSS Bootcamp
Monika Marková • 7800 Kč (sníženo z 13630 Kč)
3,433 3,533 3,483
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Realizace odborných vzdělávacích kurzů z oblasti psychologie
Kateřina Quisová • 8136 Kč
3,683 1! 3,283 1! 3,483
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Školení redaktorů a fotografů univerzitního portálu LeMUr.mu
Dominika Vágnerová • 4500 Kč
2,917 2,500 2! 2,708
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 90 226 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 58 839 Kč.
Celkem bylo rozděleno 58 682 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)