Projektové kolo: Podzim 2014, 1. kolo - září

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Studentská sekce IIPS
Patrik Schneider • 10535 Kč
4,217 4,283 4,250
Podpořeno
Psychobraní
Stanislav Milotinský • 11160 Kč
3,750 4,271 4,010
Podpořeno
Ludvíkova líheň 2014
Adéla Skoupá • 6145 Kč
3,417 3,783 3,600
Podpořeno
Reprezentace FSS MU na mimobrněnských debatních turnajích
Petr Gongala • 12000 Kč
3,717 1! 3,433 3,575
Podpořeno
Prvákoviny do kapsy FSS 2014
Tereza Konířová • 5200 Kč
3,317 1! 2,861 3! 3,089
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 45 040 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 52 000 Kč.
Celkem bylo rozděleno 39 840 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)