Projektové kolo: Jaro 2015, 1. kolo - únor

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Projekt SPOLU
Hana Sedláková • 8038 Kč (sníženo z 9876 Kč)
4,100 4,067 4,083
Podpořeno
Halas - časopis studentů Fakulty sociálních studií
Barbora Roubalová • 7500 Kč
3,983 4,067 4,025
Podpořeno
Fail Faire
Filip Gábor • 6584 Kč (sníženo z 9424 Kč)
3,983 3,867 3,925
Podpořeno
MuniMUN 2015
Jana Šidlíková • 11100 Kč (sníženo z 12750 Kč)
4,100 3,717 3,908
Podpořeno
Výkvěty 2015 - studentská konference o přírodě a životním prostředí ze sociálně vědní a humanitní perspektivy
Tomáš Chabada • 8500 Kč (sníženo z 13750 Kč)
3,750 4,000 3,875
Podpořeno
Be Speaker
Kristýna Hudeová • 6000 Kč (sníženo z 8450 Kč)
3,800 3,817 3,808
Podpořeno
7. výroční studentská konference bezpečnostního výzkumu
Michael Myklín • 7500 Kč
3,817 3,717 3,767
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Promluvy: otevírání společenských témat akademiky
Eliška Šťastná • 8900 Kč (sníženo z 12100 Kč)
3,567 3,854 1! 3,710
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Sociologie a film
Radek Kubala • 2950 Kč (sníženo z 6000 Kč)
3,483 3,667 3,575
Podpořeno
BSS Bootcamp
Monika Marková • 6900 Kč (sníženo z 7800 Kč)
3,500 3,433 3,467
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
EFPSA Kongres 2015 “Zpět ke kořenům psychologie a sexuality”
Hana Sedláková • 10000 Kč
3,617 1! 3,000 4! 3,308
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 83 972 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 55 000 Kč.
Celkem bylo rozděleno 50 672 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)