Projektové kolo: Jaro 2015, 2. kolo - duben

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Sekuritaci.cz - studentský portál (ne)jen o bezpečnosti
Martin Brožík • 9317 Kč
4,250 4,300 4,275
Podpořeno
Časopis Global Politics
Miroslava Pavlíková • 10000 Kč
4,017 4,325 4,171
Podpořeno
Letní škola environmentalistiky pro středoškolské studenty
Barbora Valešová • 9870 Kč
4,150 4,133 4,142
Podpořeno
Studentská sekce IIPS, z. s.
Patrik Schneider • 5470 Kč
3,917 4,267 4,092
Podpořeno
Bezpečnostní večery
Veronika Netolická • 2991 Kč
3,867 4,200 4,033
Podpořeno
BSS Bootcamp
Monika Marková • 7400 Kč
3,850 3,917 3,883
Podpořeno
Studentská antropologická konference 2015
Lenka Hadarová • 3618 Kč
3,683 3,917 3,800
Podpořeno
Debatní turnaj a debatní seminář na jaře 2015
Petr Gongala • 8700 Kč
3,850 3,700 3,775
Podpořeno
POPIKovy diskuse
Lenka Kříčková • 2976 Kč
3,563 1! 3,550 3,556
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Celková žádaná částka je 60 342 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 59 328 Kč.
Celkem bylo rozděleno 57 366 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)