Projektové kolo: Podzim 2015, 1. kolo - září

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Halas - časopis studentů Fakulty sociálních studií
Barbora Tichá • 6500 Kč
3,971 4,004 3,987
Podpořeno
Časopis Global Politics
Miroslava Pavlíková • 5000 Kč
3,867 4,050 3,958
Podpořeno
Be Speaker
Kristýna Hudeová • 6440 Kč
3,900 4,000 3,950
Podpořeno
POPIKovy diskuse
Lenka Kříčková • 4334 Kč
3,550 3,650 3,600
Podpořeno
Dáta v médiách
Michaela Šedovičová • 20000 Kč
3,383 3,479 2! 3,431
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 42 274 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 57 634 Kč.
Celkem bylo rozděleno 22 274 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)