Projektové kolo: Jaro 2016, 1. kolo - březen

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Studentská antropologická konference 2016
Kristýna Minaříková • 3357 Kč
4,200 4,417 4,308
Podpořeno
Bezpečnostní večery
Patricie Sušovská • 2867 Kč
4,050 4,283 4,167
Podpořeno
Den Země Okrašlovacího spolku při KES
Ivan Prouza • 2720 Kč
3,933 4,283 4,108
Podpořeno
Debatní aktivity studentů FSS
Petr Gongala • 14600 Kč
4,033 3,933 3,983
Podpořeno
Kulaté stoly Studentské sekce IIPS, z. s.
Marek Bičan • 6600 Kč
3,950 4,000 3,975
Podpořeno
Security Outlines (Sekuriťáci.cz)
Veronika Netolická • 6253 Kč
3,650 1! 4,183 3,917
Podpořeno
Projekt SPOLU
Marie Galatíková • 13576 Kč
3,700 3! 4,083 3,892
Podpořeno
Halas - časopis studentů Fakulty sociálních studií
Tereza Hálová • 6500 Kč
3,850 3,633 3,742
Podpořeno
Rozpravy nad skleničkou
Jan Hruška • 4000 Kč
3,583 1! 3,850 3,717
Podpořeno
Výzva k akci: nábor a zapojení dobrovolníků do studentského spolku Be International
Filip Gábor • 10747 Kč
3,367 1! 3,733 3,550
Podpořeno
Letní akademie Hejbej
Aneta Václavíková • 29920 Kč
3,333 1! 3,700 3,517
Podpořeno
MuniMun 2016
Veronika Gálová • 14630 Kč
3,400 3,617 3,508
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Čeření - večery participativních diskusí
Jakub Mácha • 5245 Kč
3,283 3,733 3,508
Podpořeno
BSS Bootcamp
Pavlína Štafová • 7400 Kč
3,521 2! 2,667 3,094
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Seznamovací víkend studentů sociologie
Jan Váňa • 15190 Kč
3,104 3! 2,633 2,869
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
On War | On Peace
Samuel Kolesár • 5892 Kč
3,313 2! 4,083 5! 3,698
Nedoporučeno
Exkurse Studentské sekce IIPS
Patrik Schneider • 6584 Kč
3,583 4! 3,333 5! 3,458
Nedoporučeno
Dokumentární film Prázdno
Ondřej Klus • 29600 Kč
2,729 4! 3,083 5! 2,906
Nedoporučeno
LeMUr.mu
Eliška Kolmanová • 19000 Kč
2,875 4! 2,833 5! 2,854
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 204 681 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 110 000 Kč.
Celkem bylo rozděleno 106 385 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)