Projektové kolo: Podzim 2016, 2. kolo - říjen

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Bezpečnostní večery
Patricie Sušovská • 1124 Kč
4,117 4,417 4,267
Podpořeno
Ať promluví tvá fotka
Zuzana Kašparová • 3100 Kč
4,117 4,267 4,192
Podpořeno
Studentská genderová konference Mezi meze
Katarína Slezáková • 7854 Kč
3,900 4,150 4,025
Podpořeno
Sekuritaci.cz - studentský portál (ne)jen o bezpečnosti
Michael Myklín • 4500 Kč (sníženo z 7500 Kč)
3,717 1! 4,267 3,992
Podpořeno
Aktivátor
Veronika Mršťáková • 8020 Kč (sníženo z 10000 Kč)
3,800 4,083 3,942
Podpořeno
Kulaté stoly Student.ské sekce IIPS, z. s
Boris Várhelyi • 6000 Kč (sníženo z 6600 Kč)
3,900 3,867 3,883
Podpořeno
Role médií v ruské dezinformační kampani
Ondřej Lamcha • 6835 Kč (sníženo z 13085 Kč)
3,650 2! 4,050 1! 3,850
Podpořeno
Výstava "Tell a Different Story"
Veronika Netolická • 7679 Kč
3,717 3,900 3,808
Podpořeno
Rozpravy nad skleničkou
Jan Hruška • 4000 Kč
3,783 3,783 3,783
Podpořeno
Časopis Global Politics
Bc. Jitka Kuncová • 6011 Kč (sníženo z 12000 Kč)
3,600 1! 3,867 3,733
Podpořeno
Zahraniční praxe pro studenty FSS
Bc. Pavla Kolářová • 8699 Kč (sníženo z 10111 Kč)
3,700 1! 3,717 3,708
Podpořeno
Salát 2016
Iva Sobotková • 6000 Kč
3,604 3,800 3,702
Podpořeno
Jarmark spolků
Lenka Martínková • 656 Kč (sníženo z 2778 Kč)
3,550 1! 3,833 3,692
Podpořeno
muniMUN 2016
Jana Šidlíková • 10377 Kč (sníženo z 10877 Kč)
3,400 3,950 3,675
Podpořeno
Výkvěty 2017 - Otevřená studentská konference
Kateřina Tumová • 13800 Kč (sníženo z 22700 Kč)
3,417 3,888 3,652
Podpořeno
Filmový klub Studentské sekce IIPS, z. s.
Tomáš Belobrad • 3600 Kč
3,383 1! 3,400 3,392
Podpořeno
Meet and Inspire
Jan Kleiner • 2684 Kč (sníženo z 3000 Kč)
2,967 2! 3,650 1! 3,308
Podpořeno
Konference ČASP: Diagnóza strach
Martina Pourová • 15000 Kč (sníženo z 36000 Kč)
3,100 3! 3,517 1! 3,308
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Seznamovací pobyt budoucích studentů žurnalistiky (Ludvíkova Líheň)
Michaela Benešová • 4900 Kč (sníženo z 6000 Kč)
2,900 3,667 3,283
Podpořeno
BSS Bootcamp
Pavlína Štafová • 7000 Kč (sníženo z 7400 Kč)
2,700 1! 3,050 2,875
Podpořeno
The mind is (IN) the body
Mgr. Roberta Štěpánková M DaT • 33600 Kč
3,104 2! 2,458 5! 2,781
Nedoporučeno
MUNIE celkový provoz spolku
Lenka Martínková • 34000 Kč
2,133 4! 1,729 5! 1,931
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 195 439 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 113 615 Kč.
Celkem bylo rozděleno 112 839 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)