Projektové kolo: Jaro 2017

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Halas
Tereza Hálová • 3500 Kč
3,820 5! 4,000 3,910
Podpořeno
Security Outlines
Michael Myklin • 3480 Kč (sníženo z 4580 Kč)
3,780 5! 3,980 3,880
Podpořeno
MuniMUN 2017
Hračja Gjulzadjan • 11030 Kč (sníženo z 24244 Kč)
3,740 5! 4,000 3,870
Podpořeno
Studentská antropologická konference 2017
Jana Sosnová • 2697 Kč (sníženo z 2797 Kč)
3,800 3,880 3,840
Podpořeno
Kulaté stoly Studentské sekce IIPS
Tomáš Belobrad • 4750 Kč (sníženo z 5500 Kč)
3,600 3,900 3,750
Podpořeno
Bezpečnostní večery
Patricie Sušovská • 1357 Kč
3,620 5! 3,820 3,720
Podpořeno
Rozpravy nad skleničkou
Adrián Kovarík • 1577 Kč (sníženo z 2000 Kč)
3,460 3,700 3,580
Podpořeno
Lefrvesáns - sociologický festival
Tereza Zapletalová • 2110 Kč (sníženo z 3000 Kč)
3,300 1! 3,780 3,540
Podpořeno
Brno Talks China
Alžběta Bajerová • 6440 Kč (sníženo z 6608 Kč)
3,380 3,620 3,500
Podpořeno
Filmový klub Studentské sekce IIPS
Pavel Šaradín • 5600 Kč (sníženo z 6600 Kč)
3,320 3,620 3,470
Podpořeno
Institut asijských studií
Alžběta Bajerová • 2186 Kč (sníženo z 6186 Kč)
2,920 3! 3,380 1! 3,150
Podpořeno
Výměnný pobyt Studentské Sekce IIPS a Politologického klubu FSV UK
Tomáš Belobrad • 7880 Kč (sníženo z 12180 Kč)
3,140 1! 3,020 1! 3,080
Podpořeno
Letní akademie Hejbej
Marie Slámová • 18800 Kč (sníženo z 31900 Kč)
3,660 5! 3,480 3! 3,570
Nedoporučeno
Staň se politologem!
Jan Skoch • 10000 Kč
2,960 2! 2,760 5! 2,860
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 81 407 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 110 000 Kč.
Celkem bylo rozděleno 52 607 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)