Projektové kolo: Podzim 2017

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
MuniMUN 2017
Hračja Gjulzadjan • 2466 Kč
4,240 4! 4,340 4,290
Podpořeno
Security Outlines
Jakub Maděránek • 4461 Kč
4,060 2! 4,180 4,120
Podpořeno
Distribuce filmu Život na statku
Anežka Jiskrová • 11600 Kč
4,020 4! 4,180 4,100
Podpořeno
Bezpečnostní večery
Patricie Sušovská • 1200 Kč
4,040 3! 4,060 4,050
Podpořeno
Masarykovy debaty
Tomáš Belobrad • 6100 Kč
3,880 4,140 4,010
Podpořeno
Salát 2017
Jakub Opršal • 6000 Kč
3,820 4! 4,160 3,990
Podpořeno
Studentská politologická konference
Jan Hruška • 13400 Kč
3,880 1! 3,960 3,920
Podpořeno
Kulaté stoly Studentské sekce IIPS
Tomáš Belobrad • 4200 Kč
3,900 3,920 3,910
Podpořeno
Filmový klub - diskuse s Mekonenem Abebe
Tomáš Belobrad • 5883 Kč
3,840 3,880 3,860
Podpořeno
Rozpravy nad skleničkou
Tomáš Belobrad • 1468 Kč
3,700 1! 3,900 3,800
Podpořeno
Filmový klub
Tomáš Belobrad • 2000 Kč
3,780 3,820 3,800
Podpořeno
BSS BootCamp
Pavlína Štafová • 7000 Kč
3,100 4! 3,460 4! 3,280
Nedoporučeno
Ples studentů MU
Tímea Červeňová • 8580 Kč (sníženo z 18000 Kč)
2,860 5! 3,380 2! 3,120
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 74 358 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 167 393 Kč.
Celkem bylo rozděleno 58 778 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)