Projektové kolo: Jaro 2018

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Masarykovy debaty
Tomáš Belobrad • 7100 Kč
3,800 4,120 3,960
Podpořeno
Security Outlines - studentský portál o bezpečnosti
Jakub Maděránek • 7845 Kč
3,860 1! 4,060 3,960
Podpořeno
Kulaté stoly
Tomáš Belobrad • 5000 Kč
3,860 4,020 3,940
Podpořeno
MuniMUN 2018
Matej Ondreják • 15361 Kč
3,860 5! 4,000 3,930
Podpořeno
Halas, časopis studentů Fakulty sociálních studií
Markéta Lankašová • 11200 Kč
3,740 5! 4,060 3,900
Podpořeno
Bezpečnostní večery
Dan Blaha • 3800 Kč
3,760 3,940 3,850
Podpořeno
Studentská antropologická konference 2018
Veronika Kotýnková • 2766 Kč
3,780 3,800 3,790
Podpořeno
Filmový klub
Tomáš Belobrad • 1400 Kč
3,640 3,880 3,760
Podpořeno
Sociologický festival při Dni fakulty
Tereza Zapletalová • 1545 Kč
3,380 5! 3,760 3,570
Podpořeno
Rozpravy nad skleničkou
Tomáš Belobrad • 1101 Kč
3,520 4! 3,520 3,520
Podpořeno
Mezispolková spolupráce Studentské sekce IIPS
Jan Hruška • 4899 Kč (sníženo z 9798 Kč)
3,540 4! 3,420 3,480
Podpořeno
Projektový boost
Viktória Vargová • 4440 Kč (sníženo z 6745 Kč)
3,020 2! 3,200 3,110
Podpořeno
Letní akademie Hejbej
Jakub Mácha • 30546 Kč
3,340 5! 2,860 5! 3,100
Nedoporučeno
Studentská konference SPSP FSS
Ivana Šebková • 8000 Kč
2,960 4! 2,540 5! 2,750
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 105 003 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 110 000 Kč.
Celkem bylo rozděleno 66 457 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)