Projektové kolo: Podzim 2021

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Masarykovy debaty
Pavla Sychrová • 8200 Kč
4,600 4,660 4,630
Podpořeno
Diskuze s Alexandrem Vondrou
Veronika Čáslavová • 7000 Kč
4,560 4,620 4,590
Podpořeno
Security Outlines – česko-slovenský portál o bezpečnosti
Martin Blecha • 15175 Kč
4,600 4,560 4,580
Podpořeno
Bezpečnostní večery
Matěj Marek • 6598 Kč
4,440 4,580 4,510
Podpořeno
Brunensis Anthropology Pecha Kucha Night (I)
Eliška Beránková • 22048 Kč (sníženo z 24010 Kč)
4,240 5! 4,500 1! 4,370
Podpořeno
Kulaté stoly
Pavla Sychrová • 3900 Kč
4,200 4,500 4,350
Podpořeno
Rozpravy nad skleničkou
Pavla Sychrová • 765 Kč
3,940 1! 3,800 2! 3,870
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 63 686 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 110 000 Kč.
Celkem bylo rozděleno 62 921 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)