Projektové kolo: Jaro 2022

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Výstava "Válka na Ukrajině"
Veronika Čáslavová • 7375 Kč
4,700 4,820 4,760
Podpořeno
Bezpečnostní večery
Matěj Marek • 6000 Kč
4,640 4,785 4,712
Podpořeno
Security Outlines - česko-slovenský portál o bezpečnosti
Martin Blecha • 9180 Kč
4,500 4,720 4,610
Podpořeno
Kulaté stoly
Pavla Sychrová • 1300 Kč
4,520 2! 4,660 4,590
Podpořeno
Debaty o české zahraniční politice
Pavla Sychrová • 9700 Kč (sníženo z 10700 Kč)
4,420 4,580 4,500
Podpořeno
Workshopy s experty rozhlasové tvorby a radio managementu
Barbora Dohnalová • 4561 Kč
4,380 3! 4,540 4,460
Podpořeno
PR Studentské sekce IIPS
Pavla Sychrová • 759 Kč (sníženo z 3489 Kč)
4,240 1! 4,640 4,440
Podpořeno
Konference Periferi slyšení
Barbora Dohnalová • 32700 Kč
4,360 3! 4,480 4,420
Podpořeno
Debatní aktivity studentů FSS
Magdaléna Kolářová • 18650 Kč (sníženo z 20550 Kč)
4,400 4! 4,420 4,410
Podpořeno
Konference Perspektivy veřejné správy, II. ročník
Petr Konečný • 4000 Kč (sníženo z 6000 Kč)
4,160 3! 4,520 4,340
Podpořeno
Bytový seminář na téma Společenská odpovědnost univerzit v klimatické krizi
Artem Kravchuk • 1500 Kč (sníženo z 6000 Kč)
3,460 5! 4,000 3,730
Podpořeno
Spolková olympiáda
Dominik Čmiel • 2000 Kč (sníženo z 4000 Kč)
3,420 4! 3,195 3! 3,308
Nedoporučeno
MUNIE 10
Dominik Čmiel • 12000 Kč (sníženo z 15000 Kč)
3,820 4! 2,690 5! 3,255
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 109 725 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 110 000 Kč.
Celkem bylo rozděleno 95 725 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)