Projektové kolo: Podzim 2022

Právě probíhá fáze deliberace.

První hlasování skončilo, Deliberace proběhne v úterý 29.11. online skrze aplikaci Google Meet. se koná setkání Komise se žadateli a celou akademickou obcí fakulty. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

  1. V první fázi členové Komise hodnotí žádosti podle Kritérií hodnocení pro dané stipendijní kolo.
  2. Hodnocení jednotlivých kritérií provádí komisař na pětistupňové škále. Nejlepším hodnocením je pět hvězdiček, nejhorším jedna hvězdička.
  3. Komisař se též může rozhodnout, že neudělí žádnou hvězdičku, ale označí žádost jako “nevhodnou k podpoře”.
  4. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
  5. První fáze je uskutečňována prostřednictvím pomocného software.
  6. První fáze musí být ukončena nejpozději 10 pracovních dnů po uzávěrce daného stipendijního kola.
  7. Předseda ve spolupráci se SK neprodleně zveřejní výsledky hodnocení. Součástí zveřejnění jsou plná znění žádostí o stipendium a jejich průběžné pořadí. Dokumenty jsou zveřejněny ve formátu PDF.
  8. Hlasování jednotlivých hodnotitelů jsou anonymizována, aby nebylo možné určit, který člen Komise jak hodnotil.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Kulaté stoly
Dávid Dinič (483516) • 2000 Kč
4,320 Předběžně vyjádřena podpora
Masarykovy debaty
Dávid Dinič (483516) • 4100 Kč
4,300 Předběžně vyjádřena podpora
Bezpečnostní večery a podcastová série [de]brief
Veronika Čáslavová (450443) • 16767 Kč
4,620 2! Předběžně vyjádřeno nedoporučení
Security Outlines – česko-slovenský portál o bezpečnosti
Veronika Čáslavová (450443) • 27455 Kč
4,400 2! Předběžně vyjádřeno nedoporučení
Život s handicapem a politická participace
Kristýna Klouzalová (471446) • 9730 Kč
4,360 2! Předběžně vyjádřeno nedoporučení
MUNI MUN
Terezie Hiclová (500285) • 16000 Kč
4,340 2! Předběžně vyjádřeno nedoporučení
Psychika v obrazech
Matěj Rusiňák (520017) • 10000 Kč
4,280 2! Předběžně vyjádřeno nedoporučení
Zvol si workshopy
Michala Olivová (510159) • 7000 Kč
3,710 4! Předběžně vyjádřeno nedoporučení
Výstava "Vždyť to psali na netu"
Michala Olivová (510159) • 6700 Kč
3,680 3! Předběžně vyjádřeno nedoporučení
Celková žádaná částka je 99 752 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 110 000 Kč.
Celkem by podle prvního kola bylo rozděleno 6 100 Kč

Graf podílu jednotlivých kategorií na celkovém hodnocení

Poznámka: V grafu jsou jednotlivé kategorie uváděny jako součet, nikoli jako aritmetický průměr.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)