Projektové kolo: Podzim 2022

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Kulaté stoly
Dávid Dinič (483516) • 2000 Kč
4,320 4,700 4,510
Podpořeno
Bezpečnostní večery a podcastová série [de]brief
Veronika Čáslavová (450443) • 16767 Kč
4,620 2! 4,380 4,500
Podpořeno
MUNI MUN
Terezie Hiclová (500285) • 16000 Kč
4,340 2! 4,600 4,470
Podpořeno
Masarykovy debaty
Dávid Dinič (483516) • 4100 Kč
4,300 4,460 4,380
Podpořeno
Security Outlines – česko-slovenský portál o bezpečnosti
Veronika Čáslavová (450443) • 27455 Kč
4,400 2! 4,340 4,370
Podpořeno
Život s handicapem a politická participace
Kristýna Klouzalová (471446) • 9730 Kč
4,360 2! 4,160 1! 4,260
Podpořeno
Psychika v obrazech
Matěj Rusiňák (520017) • 10000 Kč
4,280 2! 4,100 1! 4,190
Podpořeno
Výstava "Vždyť to psali na netu"
Michala Olivová (510159) • 6700 Kč
3,680 3! 2,675 5! 3,178
Nedoporučeno
Zvol si workshopy
Michala Olivová (510159) • 7000 Kč
3,710 4! 2,550 5! 3,130
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 99 752 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 110 000 Kč.
Celkem bylo rozděleno 86 052 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)