Projektové kolo: Jaro 2012, 1. kolo

Právě probíhá fáze druhé hodnocení.

Právě probíhá druhé hlasování podle následujících pravidel.

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Aby vaše práce byla radost
Tomáš Protivínský • 10000 Kč
Hodnocení skryto. Již hodnotilo
5 z 5 porotců.
Budoucnost ropovodu Družba
Tomáš Vlček • 9400 Kč
Hodnocení skryto. Již hodnotilo
5 z 5 porotců.
Fakultní wiki
Jan Martinek • 3000 Kč
Hodnocení skryto. Již hodnotilo
5 z 5 porotců.
Platforma pro networking studentů sociologie
Miriam Kanioková • 14480 Kč
Hodnocení skryto. Již hodnotilo
5 z 5 porotců.
Politologický barcamp
Jan Martinek • 8700 Kč
Hodnocení skryto. Již hodnotilo
5 z 5 porotců.
Příprava a realizace AC (Assessment centra)
Dagmar Mištíková • 17400 Kč
Hodnocení skryto. Již hodnotilo
5 z 5 porotců.
Sociologie a film
Jan Váňa • 4900 Kč
Hodnocení skryto. Již hodnotilo
5 z 5 porotců.
Šumava na rozcestí
Tomáš Bendl • 18000 Kč
Hodnocení skryto. Již hodnotilo
5 z 5 porotců.
Velikonoční dílničky
Pavel Bajer • 7390 Kč
Hodnocení skryto. Již hodnotilo
5 z 5 porotců.
Velikonoční dílničky
Kateřina Langrová • 8880 Kč
Hodnocení skryto. Již hodnotilo
5 z 5 porotců.
Celková žádaná částka je 102 150 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 53 900 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)