Projektové kolo: Jaro 2012, 2. kolo - březen

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Demagog.cz
Ondrej Lunter, David Kopecký, Tereza Skládanková a kol. • 10000 Kč
4,179 4,214 4,196
Podpořeno
Masarykovy debaty
Ondrej Lunter • 7000 Kč
4,000 4,393 4,196
Podpořeno
Politologický barcamp
Jan Martinek • 8700 Kč
4,143 4,057 4,100
Podpořeno
Security Teambuilding
Jan Pavelec, Ľubica Štubňová • 5377 Kč
3,971 3,686 3,829
Podpořeno
Volby očima pozorovatelů
Václav Krajňanský • 5991 Kč (sníženo z 6350 Kč)
4,000 3,600 3,800
Podpořeno
Studentská sekce IIPS
Tereza Skládanková • 7000 Kč (sníženo z 17640 Kč)
3,629 3,743 3,686
Podpořeno
Databáze nacionalismus
Michal Vít, Jan Husák, Ondrej Schütz • 10000 Kč (sníženo z 17200 Kč)
3,714 3! 3,393 1! 3,554
Podpořeno
Taneční orchestr MU
Václav Šebek • 6000 Kč (sníženo z 8000 Kč)
3,343 3,686 3,514
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Fakultní Wiki
Jan Martinek • 3000 Kč
3,429 3,543 3,486
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Majáles
Václav Prak, Vojtěch Šmíd • 7500 Kč
3,429 1! 3,357 1! 3,393
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Festival aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
Martina Jetmarová • 9500 Kč (sníženo z 18000 Kč)
3,214 1! 3,536 1! 3,375
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Aby vaše práce byla radost aneb Psychologie práce a řízení
Tomáš Protivínský • 9548 Kč
3,250 1! 3,250 1! 3,250
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Debatní klub
Hana Skljarszka, Petr Gongala, Ondrej Schütz a kol. • 7200 Kč
3,821 1! 3,619 2! 3,720
Nedoporučeno
Halas
Tereza Cajthamlová, Adéla Procházková, Veronika Uchytilová • 15000 Kč
3,686 3,393 2! 3,539
Nedoporučeno
Model OSN
Petra Nováčková • 7500 Kč
3,543 3,333 2! 3,438
Nedoporučeno
Supervize
Veronika Mrtvá, Jana Zelinová, Eva Bližňáková • 8950 Kč (sníženo z 11013 Kč)
3,250 1! 3,381 2! 3,315
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 128 266 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 56 350 Kč.
Celkem bylo rozděleno 54 068 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)