Projektové kolo: Podzim 2012, 1. kolo - září

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Be International
Klára Bažantová • 9000 Kč
4,029 4,229 4,129
Podpořeno
Česko(-)slovenský týden
Nikola Janíková • 7383 Kč (sníženo z 9018 Kč)
3,905 4,190 4,048
Podpořeno
Radio R
Kateřina Kusáková • 8500 Kč
3,800 4,200 4,000
Podpořeno
Global Politics
Miroslava Pavlíková • 10500 Kč (sníženo z 12000 Kč)
3,821 4,071 3,946
Podpořeno
Halas
Miroslav Vlček • 10000 Kč
3,800 1! 3,714 3,757
Podpořeno
Taneční orchestr MU
Václav Šebek • 4000 Kč (sníženo z 6000 Kč)
3,571 3,829 3,700
Podpořeno
Brno Open
Ivan Bielik • 7000 Kč (sníženo z 17000 Kč)
3,486 3,886 3,686
Podpořeno
Debatní klub studentů MU
Petr Gongala • 7000 Kč
3,457 3,429 3,443
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Adaptační kurz
Petra Janečková • 7900 Kč
3,943 0,000 4! 1,971
Nedoporučeno
MUNIE
Václav Prak • 9000 Kč
2,914 1! 0,000 5! 1,457
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 80 283 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 59 262 Kč.
Celkem bylo rozděleno 56 383 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)