Projektové kolo: Podzim 2012, 2. kolo - říjen

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Hledání moudrosti stáří
Martina Jetmarová • 2559 Kč
3,792 1! 3,783 3,788
Podpořeno
Mezinárodní trestní soud - seminář
Katarína Šipulová • 3781 Kč (sníženo z 4201 Kč)
3,733 3,750 3,742
Podpořeno
Veřejné akce o syrské revoluci
Lenka Bernátová • 9100 Kč (sníženo z 12100 Kč)
3,433 1! 3,617 3,525
Podpořeno
Ježíškovy dílničky
Kristýna Bruncková • 9500 Kč
3,383 3,650 3,517
Podpořeno
Debatní klub studentů MU
Petr Gongala • 13500 Kč (sníženo z 15300 Kč)
3,517 3,483 3,500
Podpořeno
Sociologické karierní fórum
Ivana Rapošová • 9000 Kč (sníženo z 20000 Kč)
2,900 2! 3,567 3,233
Podpořeno
Studentská sekce IIPS
Pavlína Janebová • 7895 Kč (sníženo z 8445 Kč)
3,117 1! 3,217 3,167
Podpořeno
FSS Pecha Kucha Night
Martin Boroš • 5900 Kč (sníženo z 10080 Kč)
3,033 1! 3,283 3,158
Podpořeno
Ples FSS
Kateřina Kusáková • 5000 Kč (sníženo z 9000 Kč)
3,117 1! 3,167 3,142
Nepodpořeno
pro vyčerpání peněz
Demagog.cz
Tereza Skládanková • 15000 Kč
3,229 1! 2,917 3! 3,073
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 81 235 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 63 256 Kč.
Celkem bylo rozděleno 61 235 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)