Projektové kolo: Jaro 2013, 1. kolo - únor

Právě probíhá fáze zveřejnění výsledků.

Druhé hlasování skončilo a níže vidíte konečné výsledky. Hlasování proběhlo podle následujících pravidel:

 1. Ve druhé fázi hodnocení Komise podruhé hodnotí žádosti s přihlédnutím na průběh diskuse.
 2. Ve druhé fázi platí stejná pravidla hodnocení jako v první fázi (dle §8, odst. 2–5).
 3. Pokud žádost získá alespoň od dvou komisařů ve druhé fázi hodnocení “nevhodné k podpoře”, nebude podpořena.
 4. Konečné pořadí žádostí je stanoveno podle průměrného hodnocení z obou kol hodnocení.
 5. Výsledkem práce Komise je řazený Seznam žádostí (dále jen Seznam), které mají být v tomto pořadí podpořeny. Seznam je řazen sestupně.
 6. Žádosti, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních požadavků jsou takto v Seznamu označeny.
 7. Žádosti, které dle názoru Komise nejsou vhodné k podpoře, jsou v Seznamu označeny “nevhodné k podpoře”.
 8. Pokud je žádost neúspěšná, může žadatel znovu zažádat maximálně jednou. V případě, že žádost bude Komisí znovu zamítnuta, nelze již na stejný projekt žádost podat.
 9. Podporu získává každá žádost v Seznamu, dokud nejsou vyčerpány přidělené prostředky na dané stipendijní kolo. Prostředky nemůže získat žádost, která je označena jako “nevhodná k podpoře”.
 10. Předseda komise předá Seznam do tří dnů zástupcům SK.
 11. Studentská komora předá Seznam pověřenému proděkanovi do pěti dnů poté, co jej obdrží od předsedy Komise. Proděkan na základě tohoto Seznamu rozhodne o udělení stipendií.

Kritéria hodnocení

Předložené projekty

Název projektu 1. hodnocení 2. hodnocení Celkem
Časopis Global Politics
Miroslava Pavlíková • 8000 Kč (sníženo z 10000 Kč)
4,056 4,222 4,139
Podpořeno
Studentská konference "Bezpečnost v době neklidu"
Bc. Juraj Nosál • 8500 Kč (sníženo z 12000 Kč)
3,924 4,125 4,024
Podpořeno
LeMUr.mu
Jiří Kelnar • 6329 Kč
3,979 4,042 4,010
Podpořeno
CONference 2013
Tomáš Bártek • 8100 Kč (sníženo z 11100 Kč)
3,521 4,021 3,771
Podpořeno
Psychobraní
Adam Táborský • 7860 Kč (sníženo z 15000 Kč)
3,375 4,042 3,708
Podpořeno
Jdi pracovat! (tištěná brožura)
Adéla Beranová • 15000 Kč
3,625 2,979 3,302
Podpořeno
Zážitkový kurz základů neurověd pro studenty psychologie
Vojtěch Pišl • 0 Kč (sníženo z 11000 Kč)
4,083 2,722 2! 3,403
Nedoporučeno
Sami za sebe
Dagmar Mištíková • 16320 Kč
2,625 1! 2,389 3! 2,507
Nedoporučeno
Celková žádaná částka je 70 109 Kč.
Celkem je rozdělováno v projektovém kole 55 000 Kč.
Celkem bylo rozděleno 53 789 Kč.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)