Projekt – Studenská politologická konference

Žadatel: Petra Rupová | Grantové kolo: Podzim 2018

otevřít žádost v novém okně

Výše požadované částky byla snížena na 16 000 Kč (původně 20 400 Kč).

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 3 | 5 4 | 5 4 | 5 4 | 4 4 | 4 3,800 | 4,600 4,200
Důvěryhodnost 5 | 4 4 | 4 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4,600 | 4,400 4,500
Odborný a kulturní přínos 5 | 5 5 | 4 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4,600 | 4,400 4,500
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 5 | 5 | 5 4 | 4 5 | 5 4 | 5 4,500 | 4,800 4,650
Rozvoj občanských dovedností 4 | 5 4 | 3 4 | 4 3 | 3 4 | 3 3,800 | 3,600 3,700
Rozvoj praktických dovedností 4 | 3 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 4 5 | 5 4,000 | 4,200 4,100
Uskutečnitelnost 5 | 5 3 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 2 | 4 3 | 4 2 | 3 3 | 2 2,600 | 3,200 2,900
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 4 3 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Celkové hodnocení (průměr) 3,970 | 4,160 4,065

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Som ochotný projekt podporiť bez výhrad na znižovanie jednotlivých položiek, ale pod jednou podmienkou. V záverečnej správe budú uvedené všetky faktúry, bločky a iné dokumenty, ktorými zdokladujete svoju činnosť. Rozumiem tomu, že ešte nemôžete vedieť kto a odkiaľ na konferenciu príde, na druhú stranu rátam s tým, že zvyšné peniaze, ktorých by za istých okolností nemuselo byť v konečnom dôsledku málo, by sa odložili a využili v budúcom ročníku konferencie (v žiadosti o štipendium v budúcom roku by ste tieto financie uviedli v zozname položiek, ktoré by vám spolufinancovali akciu). Z môjho pohľadu je totiž veľká šanca, že by sa konferencia mohla uskutočniť aj o rok. Ak nie, rátam samozrejme s transferom peňazí do iného projektu Studentské sekce IIPS.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Projekt je to velmi pěkný, nicméně mám výhrady k rozpočtu.
Cestovní náklady na jednoho studenta jsou dost vysoké vzhledem k ohromným slevám na jízdém, které máme nově zavedené.
A potom náklady 6000 tisíc na papíry, tiskoviny atd. jsou dost vysoké. Určitě je potřeba to dále rozepsat/na deliberaci objasnit.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
Uvažoval jsem jestli podpořit nebo nepodpořit. Nakonec jsem se rozhodl pro vyslovení podpory. Co od Vás ale chci je, abyste více rozepsala, na co ty peníze poputují. Přece jen žádáte o nemalou sumu, tak by se hodilo v tom mít pořádek.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič nedoporučeno
Projekt jako takový je skvělý nápad nicméně, v takovémto stavu jej nepodpořím. Cestovní náklady vzhledem k slevě na jízdné pro všechny studenty, mi přijdou příliš vysoké (Brno - Karlovy Vary a zpět jezdím za 170 kč) To samé platí u položky "papírové desky pro účastníky, propisky, tisk programu, tisk jmenovek atd.". Zaprvé částka žádaná na položku mi přijde poměrně vysoká, vzhledem k tomu, že například větší akce jako MuniMun uvádí srovnatelné náklady. Zadruhé položka není detailněji rozepsána níže. Také by chtělo rozepsat položku propagace, aby bylo zřejmé, na co přesně žádáte danou sumu (můžete se podívat například na žádost bezpečnostních večerů)
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Ubytování, cestovné a "catering" mi přijde nakonec snad pochopitelné a proplacení pro zajištění funkčnosti nutné, propagace samozřejmě také, ale rozhodně mám problém vidět smysl v šesti tisících korun na "papírové desky pro účastníky, propisky, tisk programu, tisk jmenovek atd." Za atd. se předpokládám skrývají jenže nižší položky než ty uvedené, jelikož se obvykle uvádějí ty nejdražší, i přesto se ty uvedené pohybují v mnohem nižších řádech.

Že papírové desky žadatelé nemají doma nebo nemohou vypůjčit ještě chápu, u propisek už mám pochybnost. U tisku programu nevidím důvod, proč by např. nestačil elektronický a potom jeden velký u místnosti, pokud jsou náklady takto vysoké a myslím celkem zbytečné, jmenovky v pořádku. Šest tisíc korun na tuto položku mi ale přijde příliš. Pokud se suma nesníží na polovinu, nebo se lépe nerozepíše v opravené žádosti skutečná potřeba takových výdajů a nemožnost alternativy a také přibližné ceny těchto výdajů skrytých pod touto položkou, budu mít problém žádost nechat v druhém kole projít.
doporučeno
Výtky vyjasněny na deliberaci. Vše v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)