Projekt – Security Outlines - studentský portál o bezpečnosti

Žadatel: Jiří Maixner | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Důvěryhodnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4,800 | 4,800 4,800
Odborný a kulturní přínos 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 3,800 | 4,200 4,000
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 5 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Rozvoj občanských dovedností 4 | 4 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Rozvoj praktických dovedností 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 5 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Kritéria úspěšnosti 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4 | 5 2 | 2 3,800 | 4,000 3,900
Uskutečnitelnost 5 | 5 4 | 4 5 | 5 5 | 5 4 | 4 4,600 | 4,600 4,600
Rozpočet a jeho efektivita 3 | 3 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 3 3,400 | 3,400 3,400
Propagace Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3,800 | 3,800 3,800
Celkové hodnocení (průměr) 4,000 | 4,100 4,050

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Položka technická správa a jej obsah podľa môjho názoru nemôže byť podporená týmto štipendiom. Rovnako tak by som upozornil na zvýšenie čiastky na propagáciu oproti minulému semestru - pôvodná čiastka 2 000 Kč bola viac vyhovujúca.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
bez komentáře
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
Bylo by dobré více vzhledem k obecným standardům více rozepsat položku propagace. Jinak s projektem nemám žádný problém.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
Obávám se, že je sporná žádost o poukázky do knihkupectví Academia pro členy redakce v souvislosti s Pokyny k žádosti o přiznání stipendia FSS na podporu kulturní a spolkové činnosti: "Ze stipendijního programu nemohou být hrazeny následující položky: finanční a věcné odměny pro organizátory a hosty (...)". V minulosti jste žádali tuto odměnu pro korektory, ti však dělají až druhotnou práci, která je nutná pro činnost Vaší redakce. Od samotných členů redakce se však ve smyslu pravidel tohoto stipendia očekává neproplácení jejich námahy. Na deliberaci je možné objasnit, komu má odměna jít.

Také žádáte o peníze na další propagaci na Facebooku, protože se Vám osvědčila – bylo by proto skvělé uvést čísla. Facebook poskytuje poměrně přesnou analýzu úspěchů z reklamy a samotný web také může detailně měřit návštěvnost. Ačkoliv to, myslím, není nejdůležitější cíl tohoto projektu, bylo by vhodné nějaká čísla zařadit.
doporučeno
Na deliberaci a v nové žádosti byla vyjasněná sporná žádost na poukázky, nyní je tedy, myslím, vše v souladu s pravidly a v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)