Projekt – Filmová noc Cold War Security Outlines vol. 2

Žadatel: Jiří Maixner | Grantové kolo: Jaro 2019

otevřít žádost v novém okně

Konečné výsledky z obou hodnocení

Kategorie Jakub JuskoBéatrice KoubayováJan JakovljevičLukáš LepičMartin Čech Průměry Výsledek
Inovativní forma zpracování 5 | 4 4 | 4 5 | 5 4 | 4 4 | 4 4,400 | 4,200 4,300
Důvěryhodnost 4 | 5 4 | 4 5 | 5 3 | 3 5 | 5 4,200 | 4,400 4,300
Odborný a kulturní přínos 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 4 4 | 4 3,800 | 4,000 3,900
Souvislost se vzdělávací činností Fakulty sociálních studií 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Rozvoj občanských dovedností 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3,000 | 3,000 3,000
Rozvoj praktických dovedností 3 | 3 4 | 4 4 | 4 2 | 2 3 | 3 3,200 | 3,200 3,200
Kritéria úspěšnosti 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 3 4 | 4 3,800 | 3,800 3,800
Uskutečnitelnost 4 | 5 4 | 4 5 | 4 3 | 4 4 | 4 4,000 | 4,200 4,100
Rozpočet a jeho efektivita 4 | 4 3 | 4 4 | 5 2 | 3 2 | 3 3,000 | 3,800 3,400
Propagace Fakulty sociálních studií 3 | 3 3 | 3 3 | 4 2 | 3 3 | 3 2,800 | 3,200 3,000
Celkové hodnocení (průměr) 3,600 | 3,760 3,680

Doporučení k podpoře a komentáře komise

Porotci hodnotí projekty podle několika kritérií a podle těchto hodnocení jsou projekty řazeny při výběru těch, které budou podpořeny. Nicméně, pokud jim na projektu něco nesedí, mohou projekt nedoporučit k podpoře – tím říkají, že je v návrhu projektu něco zásadního špatně. Pokud projekt získá dvě a více nedoporučení, přesouvá se automaticky „pod čáru“. V prvním kole má toto hodnocení orientační charakter (a hodnocení jsou anonymní), ve druhém je rozhodující.

JménoPrvní koloDruhé kolo
Jakub Jusko doporučeno
Dobre rozpracovaná žiadosť, akurát bude potrebné rozpísať jednotlivé položky, na ktoré požadujete štipendium.
doporučeno
bez komentáře
Béatrice Koubayová doporučeno
Prosím rozepsat položku propagace a pro koho je občerstvení.
doporučeno
bez komentáře
Jan Jakovljevič doporučeno
Super projekt, u kterého bych jen poprosil rozepsat položku propagace, a také uvést, pro koho je zamýšlené občerstvení.
doporučeno
bez komentáře
Lukáš Lepič doporučeno
Je nutné žádané položky rozepsat. Položku občerstvení není možné proplatit, jelikož nemáte při pořádání akce pozvané žádné hosty zvenčí a účastníkům proplácet občerstvení dle směrnice nejde.
doporučeno
bez komentáře
Martin Čech doporučeno
V žádosti není vyplněno pole objasňující žádané částky. Chybí tak objasnění proplacení občerstvení, které je očividně v rozporu s dokumentem Pokyny k žádosti o přiznání stipendia FSS na podporu kulturní a spolkové činnosti. Tuto položku je proto nutné smazat. Jinak je vše v pořádku.
doporučeno
V žádosti je nyní napsáno, že občerstvení bude určeno pouze přednášejícím, nikoliv všem účastníkům, což by bylo v rozporu s pravidly. Žádost je tedy nyní v pořádku.

Přihlásit se (pouze pro členy komise)